ECh&W

Praktyki

 • Energetyka
 • Postępowania administracyjne i sądowe
 • Nieruchomości, Proces Inwestycyjny i Ochrona Środowiska
 • Ochrona Dóbr Kultury
 • Postępowania Sporne
 • Praktyka Instytucji Finansowych
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Karne
 • Prawo Samorządowe
 • Prawo Spółek i Prawo Pracy
 • Regulacje i Ochrona Konkurencji
 • Transport Kolejowy

  Transport Kolejowy

  Świadczymy kompleksowe usługi na rzecz spółek z szeroko pojętej branży kolejowej, w tym przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury, producentów taboru oraz elementów infrastruktury i innych podmiotów działających w tym sektorze.

  Zakres naszego doradztwa obejmuje m.in. postępowania prowadzone przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego, w tym postępowania kontrolne, dotyczące uzyskiwania zezwoleń i świadectw dopuszczających do eksploatacji typy pojazdów kolejowych, uzyskiwania licencji, certyfikatów, autoryzacji i świadectw bezpieczeństwa. Doradzamy w kwestiach związanych z regulacjami prawa unijnego oraz procesami inwestycyjnymi w sektorze transportu kolejowego. Reprezentujemy naszych Klientów także przed innymi organami administracji oraz przed sądami (w tym Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów).

  Świadczymy stałą obsługę prawną przedsiębiorstw branży kolejowej. Sporządzamy opinie i ekspertyzy prawne, roadmap’y (mapy drogowe) postępowań z zakresu prawa kolejowego i zagadnień pokrewnych, dokonujemy analizy umów oraz sporządzamy umowy dla przedsiębiorstw. Prowadzimy audyty oraz sporządzamy projekty systemów zarządzania bezpieczeństwem czy regulaminów pracy bocznic. Reprezentujemy Klientów we współpracy z notyfikowanymi jednostkami certyfikującymi i kontrolującymi, podmiotami uprawnionymi oraz jednostkami oceniającymi; a także w postępowaniach kontrolnych i w przedmiocie nałożenia kary lub wymierzenia sankcji przez organy administracji publicznej.

  Sporządzamy opinie prawne, tworzymy i oceniamy umowy na zakup, leasing i czarter środków transportu oraz ich wyposażenia, a także umowy spedycji, przewozu, dostępu do infrastruktury i innych.
  Prowadzimy spory sądowe i reprezentujemy naszych Klientów na każdym etapie postępowania.

  Doradzamy w transakcjach fuzji i przejęć. Przeprowadzamy audyty prawne podmiotów gospodarczych z sektora kolejowego.

  Marek Kowalski

  adwokat, partner
  marek.kowalski@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35

 • Transport Lotniczy
 • Własność Intelektualna
 • Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Do góry