ECh&W

Specjalizacje

 • Specjalizacje

  Własność intelektualna

  Magdalena Prządka - Leszczyńska

  adwokat, starszy prawnik
  magdalena.leszczynska@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35

  Przygotowujemy oraz opiniujemy umowy z zakresu praw własności intelektualnej i IT. Prowadzimy i uczestniczymy w negocjacjach biznesowych. Wspieramy klientów przy negocjowaniu warunków umów. Przygotowujemy opinie prawne, dotyczące ochrony praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz prawa do wizerunku.

  Doradzamy w zakresie ochrony wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych. Reprezentujemy klientów w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym i właściwymi sądami.

  Doradzamy klientom w obszarze prawa autorskiego i praw pokrewnych. Sporządzamy i analizujemy umowy dotyczące praw autorskich majątkowych i praw pokrewnych. Pomagamy chronić autorskie prawa osobiste. Reprezentujemy klientów w sporach dotyczących naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych.

  Działamy na rzecz podmiotów z branży mediów. Doradzamy klientom w postępowaniu przed KRRiTV (m.in. w zakresie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych).

  Świadczymy pomoc prawną także w zakresie prawa prasowego. Reprezentujemy klientów będących w sporze z wydawcami w przypadku naruszeń ich praw w zakresie dóbr osobistych zarówno na etapie przedprocesowym, jak i na etapie postępowania sądowego. Przygotowujemy wnioski o sprostowanie publikacji prasowych, przeprosiny, zadośćuczynienie i odszkodowanie.

   

  Nasi kluczowi klienci, dla których świadczyliśmy lub świadczymy usługi z obszaru własności intelektualnej:

  • PKO BP S.A.
  • Integrated Solutions sp. z o.o.
  • Astra Zeneca sp. z o.o.
  • Wojskowa Akademia Techniczna
  • Archidiecezja Warszawska
  • Eat Green sp. z o.o. sp. k.

Do góry