ECh&W

Specjalizacje

 • Specjalizacje

  Transakcje

  Adam Szalc

  adwokat, wspólnik
  adam.szalc@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35

  Wspieramy naszych klientów od momentu pojawienia się pomysłu na biznes (gdy niezbędne jest uzyskanie dla niego finansowania lub zaproszenie do współpracy inwestorów), przez cały czas jego prowadzenia, jak również na etapie zbycia poszczególnych aktywów (części lub całego przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji spółki). Świadczymy kompleksowe usługi prawne z zakresu obsługi transakcji fuzji i przejęć (M&A) oraz wszelkiego rodzaju transakcji inwestorskich, joint-venture oraz stanowiących koncentrację przedsiębiorców.

  Przygotowujemy prawną strukturę transakcji, przeprowadzamy kompleksowe badania due diligence, przygotowujemy dokumentację transakcyjną i negocjujemy jej kształt, dbając o jak najkorzystniejsze i szybkie zamknięcie transakcji. Reprezentujemy klientów przed Prezesem UOKiK przy zgłoszeniu zamiaru koncentracji.

  Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • doradztwo przy modelowaniu struktury prawnej realizacji założeń biznesowych,
  • doradztwo przy transakcjach sprzedaży udziałów i akcji,
  • przeprowadzanie kompleksowych audytów prawnych due diligence, w tym vendors due diligence,
  • doradztwo przy zawieraniu umów sprzedaży przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części, jak również poszczególnych składników majątkowych,
  • doradztwo przy dokonywaniu inwestycji w projekt, w szczególności w zakresie przygotowania umów inwestycyjnych, umów wspólników i umów joint-venture,
  • obsługę transakcji łączenia, podziału i przekształcenia spółek,
  • przygotowanie dokumentacji transakcyjnej i okołotransakcyjnej, w tym porozumień, umów, raportów, opinii i analiz na poszczególnych etapach transakcji,
  • przygotowywanie nowego ładu korporacyjnego,
  • prowadzenie negocjacji warunków transakcji i treści poszczególnych dokumentów.

   

  Nasi kluczowi klienci, dla których świadczyliśmy lub świadczymy usługi z obszaru transakcji:

  • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i spółki z grupy ARP
  • Industrial Division sp. z o.o.
  • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  • Exatel S.A.
  • Climbex S.A.
  • Matexi Polska sp. z o.o.

Do góry