ECh&W

Specjalizacje

 • Specjalizacje

  Proces inwestycyjno-budowlany

  Andrzej Zych

  radca prawny, partner
  andrzej.zych@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35

  Świadczymy kompleksowe usługi prawne na rzecz inwestorów, przedsiębiorców z rynku nieruchomości oraz osób prywatnych.

  Doradzamy w zakresie szeroko rozumianego prawa zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego, na każdym etapie procesu inwestycyjno-budowlanego: od wstępnej koncepcji do komercjalizacji obiektu (przeniesienia prawa własności wyodrębnionych lokali mieszkalnych).

  Wspieramy przy negocjowaniu i zawieraniu umów związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym, w tym przede wszystkim umów związanych z projektowaniem oraz wykonawstwem zamierzeń deweloperskich.

  Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami planistycznymi, organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz organami nadzoru budowlanego, w tym, przede wszystkim, w postępowaniach dotyczących ustalenia warunków zabudowy, wydania pozwolenia na budowę, wydania pozwolenia na użytkowanie, postępowaniach w zakresie uzgodnienia konserwatorskiego oraz w postępowaniach legalizacyjnych. Doradzamy oraz reprezentujemy klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

  Nasze usługi obejmują:

  • audyty prawne dokumentacji projektowej,
  • bieżącą współpracę z zespołami architektów,
  • doradztwo i reprezentację w postępowaniach mających na celu wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, w tym analizę kompletności i prawidłowości wniosków o wydanie takich decyzji,
  • opracowanie strategii prowadzenia inwestycji z zachowaniem ich bezpieczeństwa prawnego,
  • sporządzanie wyspecjalizowanych opinii prawnych udzielających odpowiedzi na zadane przez klienta pytanie lub wskazujących rozwiązanie opisanego problemu,
  • doradztwo w zakresie zgodności wykonywanej (lub planowanej) działalności z wymogami szeroko rozumianego prawa inwestycji budowlanych oraz szczegółowymi wymogami dotyczącymi danego obiektu bądź obszaru – projektujemy rozwiązania prawne ściśle dostosowane do przedstawionych modeli biznesowych,
  • zastępstwo procesowe w postępowaniach przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi.

  Ponadto prowadzimy również specjalistyczne szkolenia dedykowane inwestorom w zakresie zagadnień prawnych związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym, obejmujące w szczególności zmiany legislacyjne.

  Nasi kluczowi klienci, dla których świadczyliśmy lub świadczymy usługi z obszaru procesu inwestycyjno-budowlanego:

  • HB Reavis Poland sp. z o.o.
  • Globe Trade Centre S.A.
  • Skanska Property Poland sp. z o.o.
  • Skanska Residential Development Poland sp. z o.o.
  • Griffin Real Estate sp. z o.o.
  • Soho Development S.A.
  • BBI Development S.A.
  • Capital Park sp. z o.o.
  • Echo Investment S.A.
  • Robyg S.A.
  • Bouyges Immobilier Polska sp. z o.o.
  • Emilia Development sp. z o.o.
  • Matexi Polska sp. z o.o.
  • ArtN sp. z. o.o.

Do góry