ECh&W

Specjalizacje

 • Specjalizacje

  Prawo spółek

  Małgorzata Cur

  adwokat, wspólnik
  malgorzata.cur@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35

  Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu prawa handlowego i prawa rynków kapitałowych.

  Prowadzimy bieżącą obsługę korporacyjną spółek, w tym zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, posiedzeń zarządu i rad nadzorczych. Przygotowujemy i analizujemy dokumenty korporacyjne,  dokumenty wewnętrzne i projekty uchwał organów spółek. Przeprowadzamy kompleksowe audyty prawne podmiotów prowadzających działalność gospodarczą.

  Opracowujemy i analizujemy projekty umów, negocjujemy treść umów, doradzamy w procesie ich realizacji.

  Nasze usługi obejmują:

  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa handlowego,
  • świadczenie bieżącej obsługi korporacyjnej spółek,
  • audyty prawne w zakresie korporacyjnym,
  • doradztwo w procesie tworzenia i rejestracji spółek oraz innych osób prawnych, reprezentowanie przed Krajowym Rejestrem Sądowym,
  • przygotowywanie dokumentów korporacyjnych, w tym umów i statutów spółek, tworzenie regulaminów i zasad ładu korporacyjnego, przygotowywanie projektów uchwał organów spółek,
  • doradztwo w zakresie zmian statutów i umów spółek, zmian kapitałowych oraz właścicielskich w spółkach,
  • przygotowywanie projektów umów pomiędzy wspólnikami i akcjonariuszami, w tym również wsparcie w prowadzeniu negocjacji warunków tych umów,
  • doradztwo w procesach związanych z dokapitalizowaniem spółek, m.in. w zakresie umów pożyczek, podwyższeniach kapitału zakładowego, dopłatach itp.,
  • doradztwo w procesie połączeń, podziałów lub przekształceń spółek,
  • doradztwo w procesie rozwiązania, likwidacji lub restrukturyzacji spółek,
  • doradztwo w zakresie optymalizacji formy prawnej prowadzonej działalności, jak również tworzenia optymalnych prawnie struktur kapitałowych.

   

  Nasi kluczowi klienci, dla których świadczyliśmy lub świadczymy usługi z obszaru prawa spółek:

  • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz spółki z grupy kapitałowej ARP (SPV Operator Sp. z o.)
  • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i spółki z grupy kapitałowej PGE (PGE Obrót S.A., PGE Energia Odnawialna S.A.)
  • ENEA S.A. i spółki z grupy kapitałowej ENEA (ENEA Operator sp. z .o.o.)
  • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. i spółki z grupy kapitałowej PGNiG (PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.)
  • Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii)
  • Kyosan Electric Mfg. Co. Ltd
  • ZPC Mieszko S.A.
  • Qumak S.A.
  • Polskie Linie Lotnicze S.A.
  • LS Airport Services S.A.
  • Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”

Do góry