ECh&W

Specjalizacje

 • Specjalizacje

  Prawo pracy

  Małgorzata Cur

  adwokat, wspólnik
  malgorzata.cur@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35

  Świadczymy kompleksowe usługi prawne z zakresu szeroko pojętego prawa pracy, w szczególności wspieramy naszych klientów w negocjowaniu, opiniowaniu i przygotowywanie umów o pracę. Reprezentujemy pracowników i pracodawców w sprawach sądowych związanych z wypowiedzeniem umowy o pracę i innych sprawach sądowych. Przygotowujemy rozwiązania umów o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia (art. 52 Kodeksu pracy). Prowadzimy sprawy o mobbing, negocjujemy ugody w sporach związanych ze stosunkiem pracy.

   

  Nasze usługi obejmują:

  • sporządzanie wyspecjalizowanych opinii prawnych jednoznacznie udzielających odpowiedzi na zadane przez klienta pytanie lub wskazujących rozwiązanie opisanego problemu,
  • sporządzanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji,
  • sporządzanie umów z członkami władz spółek oraz kontraktów menedżerskich,
  • negocjowanie i mediowanie z pracownikami oraz związkami zawodowymi, w tym tworzenie zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy,
  • przygotowywanie porozumień, regulaminów pracy, wynagradzania i regulaminów zakładowych funduszu świadczeń socjalnych,
  • reprezentację pracodawców i pracowników w postępowaniach sądowych,
  • doradztwo na rzecz pracodawców w postępowaniach prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy,
  • doradztwo dotyczące restrukturyzacji zakładu pracy i racjonalizacji zatrudnienia,
  • doradztwo dotyczące działalności agencji zatrudnienia oraz wszelkich form zatrudnienia Polaków za granicą i cudzoziemców w Polsce,
  • szkolenia z zakresu szeroko pojętego prawa pracy,
  • audyty prawne.

   

  Kluczowi klienci, dla których świadczyliśmy lub świadczymy usługi z obszaru prawa pracy:

  • PGNiG Energia S.A.
  • AB Industry S.A.
  • GEO-KAT sp. z o.o.
  • Magnum – X sp. z o.o.
  • Silk and Stone sp. z o.o.
  • Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
  • Przedszkole Magic Fish
  • Szkoła EDISON

Do góry