ECh&W

Specjalizacje

 • Specjalizacje

  Prawo karne i karne skarbowe

  Olgierd Pogorzelski

  adwokat, partner
  olgierd.pogorzelski@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35

  Zapewniamy kompleksową obsługę prawną podmiotów w związku z prowadzonymi postępowaniami karnymi jak i karnoskarbowymi. Służymy wsparciem zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych, w wypadkach zaistnienia pokrzywdzenia przestępstwem. Pomagamy w prawidłowym zabezpieczeniu zaplecza dowodowego na potrzeby inicjowanych postępowań. Reprezentujemy osoby w czynnościach przesłuchania, przeszukania oraz zatrzymania.

  Prowadzimy obronę zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym. Doradzamy w taktyce oraz strategii towarzyszącej czynnościom obrończym. Pomagamy przy wdrożeniu wszelkiego rodzaju rozwiązań konsensualnych lub innych związanych z możliwym poddaniem sprawcy próbie.

  Nasze usługi obejmują:

  • gromadzenie i zabezpieczanie dowodów w przypadku ujawnienia przestępstwa,
  • sporządzanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa,
  • uczestniczenie w czynnościach przesłuchania świadków, także w charakterze pokrzywdzonych,
  • reprezentowanie podmiotów w postępowaniach wykroczeniowych zarówno po stronie pokrzywdzonych, jak i obwinionych,
  • świadczenie usług prawnych w przypadkach prowadzonych przeszukań, zatrzymań oraz innych czynności procesowych,
  • reprezentowanie podejrzanych na etapie postępowań o zastosowanie środków zapobiegawczych, w szczególności tymczasowego aresztowania,
  • prowadzenie obrony podejrzanych na etapie postępowania przygotowawczego z uwzględnieniem zastosowania możliwych trybów konsensualnych,
  • zaplanowanie i przeprowadzenie obrony przed sądem,
  • sporządzanie, wnoszenie i popieranie zwyczajnych i nadzwyczajnych środków odwoławczych,
  • czynności obrończe w postępowaniach wykonawczych, w szczególności zmierzających do orzeczenia dozoru elektronicznego, czy też warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary.

Do góry