ECh&W

Specjalizacje

 • Specjalizacje

  Postępowania sporne

  Krzysztof Wąsowski

  adwokat, doktor nauk prawnych, wspólnik
  krzysztof.wasowski@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35

  Przygotowanie i wdrożenie skutecznej strategii zanim sprawa trafi do sądu, opartej o jasne rekomendacje prawników naszej kancelarii, pozwala na odpowiednie przygotowanie klienta i jego organizacji do potencjalnego sporu sądowego. Doradzamy oraz reprezentujemy klientów na tym etapie, także podczas negocjacji oraz mediacji prowadzących do tzw. alternatywnego rozwiązania sporu, czyli bez zaangażowania sądownictwa powszechnego.

  Reprezentujemy klientów na wszystkich stadiach postępowań sądowych oraz arbitrażowych. Doradzamy także na etapie „przedsądowym” koncentrując się – w zależności od oczekiwań i potrzeb klienta – na ograniczeniu ryzyka potencjalnego sporu lub na przygotowaniu do jego skutecznego przeprowadzenia, a następnie wyegzekwowania świadczenia (w przypadku sporów o roszczenia pieniężne).

  Jeśli do sporu sądowego dojdzie, reprezentujemy klientów w procesach arbitrażowych, postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, a także w postępowaniach kontrolnych i administracyjnych, sądowoadministracyjnych, przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Sporządzamy skargi kasacyjne oraz świadczymy usługi zastępstwa procesowego w postępowaniach przed Sądem Najwyższym. Doradzamy także w zakresie oceny możliwości i zasadności wniesienia skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego, sporządzamy skargi oraz reprezentujemy klientów w postępowaniu przed Trybunałem.

  Kancelaria prowadziła z sukcesami dla klientów liczne precedensowe spory, które często kończyły się wyrokami Sądu Najwyższego.

   

  Nasi kluczowi klienci, dla których świadczyliśmy lub świadczymy usługi zastępstwa procesowego:

  • ENEA S.A. i spółki z grupy kapitałowej ENEA (ENEA Operator sp. z .o.o.)
  • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  • PGE Obrót S.A.
  • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
  • PLL LOT S.A.
  • PKP Energetyka S.A.
  • PKN Orlen S.A.
  • PCC Rokita S.A.
  • Cementownia Warta S.A.
  • Dom Maklerski BPS S.A.
  • PHN S.A.

Do góry