ECh&W

Specjalizacje

 • Specjalizacje

  Pomoc publiczna i prawo UE

  Magdalena Czuba - Wąsowska

  adwokat, doktor nauk prawnych, wspólnik
  magdalena.czuba@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35

  Świadczymy doradztwo prawne w obszarze regulacji prawa pomocy publicznej i prawa unijnego. Obsługujemy zarówno podmioty publiczne (organy administracji publicznej, spółki Skarbu Państwa), jak i podmioty prywatne.

  Nasze usługi obejmują:

  • sporządzanie opinii prawnych, ekspertyz, raportów w zakresie prawa pomocy publicznej (krajowego i unijnego),
  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie istnienia pomocy publicznej i konieczności uzyskania zgody na jej otrzymanie,
  • wsparcie w procesie notyfikacji pomocy publicznej,
  • sporządzanie analiz sytuacji prawnej spółek w kontekście prawa pomocy publicznej w ramach transakcji (share deal, asset deal),
  • analizy typu TPI (test prywatnego inwestora, test prywatnego wierzyciela),
  • analizy wpływu zmian właścicielskich na zakres praw i obowiązków wynikających z udzielonej pomocy publicznej, w szczególności z umów zawartych w projektach współfinansowanych ze środków europejskich,
  • opracowywanie modeli finansowania projektów ze środków unijnych,
  • opracowywanie warunków i zasad udzielania pomocy publicznej w kontekście wymogów wynikających z przepisów unijnych,
  • przygotowywanie projektów umów inwestycyjnych,
  • audyty prawne z wykonania projektów ze środków stanowiących pomoc publiczną, w szczególności współfinansowanych ze środków europejskich;
  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa UE.

   

  Nasi kluczowi klienci, dla których świadczyliśmy lub świadczymy usługi z obszaru pomocy publicznej i prawa UE:

  • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
  • Polski Fundusz Rozwoju S.A.
  • PFR Ventures S.A.
  • Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
  • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  • PGE Energia Odnawialna S.A.
  • Fortum Heat and Power Polska sp. z o.o.
  • PGNiG Termika S.A.
  • Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii)

Do góry