ECh&W

Specjalizacje

 • Specjalizacje

  Ochrona środowiska

  Maksymilian Cherka

  radca prawny, doktor nauk prawnych, wspólnik
  maksymilian.cherka@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35

  Świadczymy kompleksowe usługi prawne dla firm deweloperskich. Nasza oferta obejmuje doradztwo w zakresie prawa ochrony środowiska, ochrony przyrody, udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska (w tym przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko), gospodarki odpadami, regulacji emisji przemysłowych oraz pozwoleń zintegrowanych, zagadnień z zakresu gospodarowania wodami i odprowadzania ścieków, odpowiedzialności za szkody w środowisku oraz za historyczne zanieczyszczenia, a także ochrony przed hałasem.

  Doradzamy oraz reprezentujemy klientów w postępowaniach mających na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji ustalającej plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

  Przeprowadzamy kompleksową weryfikację dokumentacji środowiskowej sporządzanej na potrzeby procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym kart informacyjnych przedsięwzięcia, raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

  Zajmujemy się audytem stanu prawnego nieruchomości oraz przedsiębiorstw pod kątem zgodności z wymogami ochrony środowiska. Sporządzamy opinie i ekspertyzy prawne z zakresu ochrony środowiska.

  Nasze usługi obejmują ponadto:

  • doradztwo w zakresie zgodności wykonywanej (lub planowanej) działalności z wymogami prawa ochrony środowiska oraz szczegółowymi wymogami dotyczącymi danego obiektu bądź obszaru – projektujemy rozwiązania prawne do przedstawionych modeli biznesowych,
  • sporządzanie wyspecjalizowanych opinii prawnych udzielających odpowiedzi na zadane przez klienta pytanie lub wskazujących rozwiązanie opisanego problemu,
  • zastępstwo procesowe w postępowaniach przed organami ochrony środowiska oraz sądami administracyjnymi,
  • prowadzenie szkoleń z zakresu zagadnień związanych z procesem inwestycyjnym ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących ochrony środowiska i uzyskiwaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

   

  Nasi kluczowi klienci, dla których świadczyliśmy lub świadczymy usługi z obszaru ochrony środowiska:

  • ArtN sp. z. o.o.
  • Capital Park sp. z o.o.
  • Echo Investment S.A.
  • Emilia Development sp. z o.o.
  • Skanska Property Poland sp. z o.o.
  • Skanska Residential Development Poland sp. z. o.o.

Do góry