ECh&W

Specjalizacje

 • Specjalizacje

  Ochrona konkurencji

  Magdalena Czuba - Wąsowska

  adwokat, doktor nauk prawnych, wspólnik
  magdalena.czuba@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35

  Świadczymy kompleksowe usługi prawne w zakresie polskiego i unijnego prawa ochrony konkurencji m.in. w sprawach dotyczących praktyk ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej oraz koncentracji przedsiębiorców.

  Reprezentujemy klientów przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów.

  Nasze usługi obejmują:

  • reprezentowanie klientów przed Prezesem UOKiK lub sądem antymonopolowym,
  • przygotowywanie analiz prawnych z zakresu oceny zgodności planowanych transakcji nabycia udziałów, akcji lub części przedsiębiorstwa z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
  • sporządzanie opinii co do obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK lub Komisji Europejskiej w przypadku koncentracji mającej wymiar wspólnotowy,
  • kompleksowych przygotowywanie wniosków o wyrażenie zgody na planowaną koncentrację, obejmujące analizę prawną oraz rynkową.

  Posiadamy doświadczenie w reprezentacji pomiotów gospodarczych przed Prezesem UOKiK oraz sądem antymonopolowych w sprawach praktyk naruszających konkurencję, m.in. Krajowej Rady Notarialnej, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Naczelnej Izby Lekarskiej, Polkomtel S.A. oraz spółek z branży mięsnej.

  Przygotowywaliśmy wnioski koncentracyjne oraz reprezentowaliśmy w postępowaniu o wyrażenie zgody na planowaną koncentrację m.in. LOT Cargo S.A., LOT Services sp. z o.o., PGE Polską Grupę Energetyczną S.A., Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

   

  Nasi kluczowi klienci (oraz podmioty, których dotyczyło postępowanie), dla których świadczyliśmy lub świadczymy usługi z obszaru ochrony konkurencji:

  • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
  • Polski Fundusz Rozwoju S.A.
  • LOT Cargo S.A.
  • LOT Services sp. z o.o.
  • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  • Vivus Finance sp. z o.o.
  • Krajowa Rada Notarialna
  • Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
  • Naczelna Izba Lekarska
  • Polkomtel S.A
  • Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne „Dozamel” sp. z o.o.
  • Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

Do góry