ECh&W

Specjalizacje

 • Specjalizacje

  Ochrona dóbr kultury

  Łukasz Dziamski

  adwokat, partner
  lukasz.dziamski@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35

  Świadczymy kompleksowe usługi prawne na rzecz dysponentów zabytków – osób prywatnych oraz przedsiębiorców z rynku nieruchomości.

  Doradzamy w zakresie prawa zabytków, prawa muzeów, prawa bibliotek i prawa archiwów państwowych.

  Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami ochrony zabytków, w tym, przede wszystkim, w postępowaniach dotyczących wpisu obiektu do rejestru zabytków, wydania pozwolenia konserwatorskiego oraz w postępowaniach w zakresie uzgodnienia konserwatorskiego projektu decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę.

  Doradzamy oraz reprezentujemy klientów w postępowaniach mających na celu wydanie zaleceń konserwatorskich, a także przed organami gmin i miast w przedmiocie ujęcia lub wykreślenia z gminnej ewidencji zabytków.

  Nasze usługi obejmują:

  • weryfikację statusu konserwatorskiego nieruchomości,
  • opracowanie strategii rozwoju nieruchomości pod nadzorem konserwatorskim,
  • sporządzanie wyspecjalizowanych opinii prawnych udzielających odpowiedzi na zadane przez klienta pytanie lub wskazujących rozwiązanie opisanego problemu,
  • doradztwo w zakresie zgodności wykonywanej (lub planowanej) działalności z wymogami prawa ochrony dóbr kultury oraz szczegółowymi wymogami dotyczącymi danego obiektu bądź obszaru – projektujemy rozwiązania prawne do przedstawionych modeli biznesowych,
  • zastępstwo procesowe w postępowaniach przed organami ochrony zabytków oraz sądami administracyjnymi.

  Ponadto prowadzimy również szkolenia dedykowane dysponentom zabytków z zakresu regulacji ich statusu oraz możliwości pozyskania dofinansowania na prace przy zabytkach.

   

  Nasi kluczowi klienci, dla których świadczyliśmy lub świadczymy usługi z obszaru ochrony dóbr kultury:

  • ArtN sp. z. o.o.
  • Archidiecezja Warszawska Kościoła Katolickiego w Polsce
  • BBI Development S.A.
  • Capital Park sp. z o.o.
  • Echo Investment S.A.
  • Emilia Development sp. z o.o.
  • Ewidencjazabytkow.pl
  • Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie
  • Matexi Polska sp. z o.o.
  • Moderna Holding sp. z o.o.
  • Shipyard City Gdańsk sp. z o.o.
  • Skanska Property Poland

Do góry