ECh&W

Specjalizacje

 • Specjalizacje

  Ochrona danych osobowych

  Magdalena Prządka - Leszczyńska

  adwokat, starszy prawnik
  magdalena.leszczynska@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35

  Ochrona danych osobowych stanowi istotny element prowadzonej działalności, w szczególności w odniesieniu do tych podmiotów gospodarczych, które przetwarzają̨ wiele informacji o osobach fizycznych. W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 r. przepisów tzw. RODO, naruszenie danych osobowych może powodować realne sankcje finansowe, prowadzić do ingerencji organów administracji publicznej w działalność firmy, jak również wiązać się z roszczeniami osób trzecich, narażając podmioty gospodarcze na konsekwencje finansowe, co jest najbardziej istotną z wprowadzonych zmian.

  W ramach omawianej specjalizacji proponujemy klientom:

  • bieżące doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych,
  • opracowanie, wdrożenie oraz aktualizację całości dokumentacji firmy wymaganej przez przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności polityki ochrony danych osobowych ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, dostosowanymi do rodzaju i specyfiki prowadzonej działalności, form zatrudnienia, rodzajów i metod przetwarzania danych,
  • audyty, weryfikujące poprawność stosowanych rozwiązań oraz zawierające rekomendacje prawne, co do niezbędnych dalszych działań,
  • reprezentację przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

  Nasi kluczowi klienci, dla których świadczyliśmy lub świadczymy usługi z obszaru ochrony danych osobowych:

  • Laboratorium Artystyczne
  • UKRPOL sp. z o.o.

Do góry