ECh&W

Specjalizacje

 • Specjalizacje

  Nieruchomości

  Maksymilian Cherka

  radca prawny, doktor nauk prawnych, wspólnik
  maksymilian.cherka@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35

  Łukasz Dziamski

  adwokat, partner
  lukasz.dziamski@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35

  Świadczymy kompleksowe usługi związane z inwestycjami w nieruchomości, ich obrotem i zarządzaniem. Do grona naszych klientów należą fundusze inwestycyjne oraz przedsiębiorcy z branży deweloperskiej. Obsługujemy rzeczoznawców majątkowych, pośredników nieruchomości oraz wspólnoty mieszkaniowe.

  Obsługujemy procesy sprzedaży nieruchomości w trybach przetargowych, przewidzianych w przepisach szczególnych. Przygotowujemy założenia transakcji, bierzemy udział w negocjacjach, opracowujemy projekty umów i innych niezbędnych dokumentów.

  Doradzamy w zakresie oddawania nieruchomości w najem lub dzierżawę, w tym komercjalizacji powierzchni biurowych i handlowych. Doradzamy oraz prowadzimy zastępstwo procesowe w zakresie ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych oraz obsługujemy procesowo podmioty dotknięte roszczeniami reprywatyzacyjnymi (dekret o reformie rolnej, dekret warszawski), w tym inwestorów planujących lub realizujących inwestycję na terenach objętych roszczeniami.

  Obsługujemy postępowania reprywatyzacyjne i wywłaszczeniowe, świadczymy zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości. Doradzamy w zakresie umów zawieranych w procesach inwestycyjnych. Zajmujemy się też sprawami nieruchomości o specjalnym statusie (kolejowe, drogowe).

  Doradzamy w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Świadczymy zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących opłat za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

   

  Nasze usługi obejmują:

  • analizy stanu prawnego nieruchomości (due diligence),
  • badanie prawne nieruchomości pod kątem ich potencjału inwestycyjnego lub przydatności do realizacji konkretnych zamierzeń inwestycyjnych,
  • regulację stanu prawnego nieruchomości (w tym uzgadnianie treści ksiąg wieczystych ze stanem rzeczywistym),
  • przygotowanie do sprzedaży nieruchomości, opracowanie struktury transakcji i jej przeprowadzanie,
  • opracowywanie, analizę i negocjowanie umów dotyczących nieruchomości (najem, dzierżawa), służebności, umów określających szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg w związku z inwestycją niedrogową,
  • opracowywanie, analizę i negocjowanie kontraktów budowlanych (w tym opartych na warunkach FIDIC) oraz umów o prace projektowe,
  • obsługę postępowań dot. ustalenia opłat publicznoprawnych od nieruchomości (opłata adiacencka, renta planistyczna), jak też opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
  • sprawy o odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości oraz ograniczenia sposobu korzystania z nich,
  • obsługę prawną podziałów nieruchomości, w szczególności oddanych w użytkowanie wieczyste,
  • weryfikację prawidłowości formalnej wycen rzeczoznawców majątkowych,
  • sporządzanie wyspecjalizowanych opinii prawnych udzielających odpowiedzi na zadane przez Klienta pytanie lub wskazujących rozwiązanie opisanego problemu,
  • zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi.

  Ponadto prowadzimy również szkolenia z zakresu praktycznych aspektów prawnych obrotu nieruchomościami oraz nowości legislacyjnych w tym obszarze.

   

  Nasi kluczowi klienci, dla których świadczyliśmy lub świadczymy usługi z obszaru nieruchomości:

  • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
  • ArtN sp. z. o.o.
  • BBI Development S.A.
  • Budner sp. z o.o.
  • Capital Park sp. z o.o.
  • Echo Investment S.A.
  • Emilia Development sp. z o.o.
  • Globe Trade Centre S.A.
  • HB Reavis Poland sp. z o.o.
  • Icon Real Estate Sp. z o. o.
  • J.W. Construction Holding S. A.
  • Legia Warszawa S.A.
  • LS Airport Services S.A.
  • Makton S.A.
  • Orkiestra Sinfonia Varsovia
  • Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
  • Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.
  • Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
  • Przewozy Regionalne sp. z. o.o.
  • Skanska Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
  • Skanska Property Poland sp. z o.o.
  • Skanska Residential Development Poland sp. z o.o.
  • Soho Development S.A.

Do góry