ECh&W

Specjalizacje

 • Specjalizacje

  Legislacja

  Magdalena Czuba - Wąsowska

  adwokat, doktor nauk prawnych, wspólnik
  magdalena.czuba@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35

  Świadczymy kompleksowe usługi prawne związane ze stanowieniem prawa oraz doradzamy w kwestiach regulacyjnych dotyczących działalności podmiotów publicznych i prywatnych.

  Nasze usługi obejmują:

  • opiniowanie projektowanych aktów prawnych,
  • sporządzanie alertów prawnych informujących o projektowanych zmianach otoczenia prawnego i ich skutkach,
  • sporządzanie projektów założeń, projektów aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń) w formule profesjonalnych projektów legislacyjnych z uzasadnieniem,
  • reprezentacja i udział w pracach zespołów przy organach administracji publicznej,
  • sporządzanie analiz, raportów dla uzasadnienia wprowadzenia nowych regulacji,
  • wsparcie w toku konsultacji społecznych i prac parlamentarnych,
  • przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych (statutów, regulaminów, zarządzeń, decyzji),
  • przygotowanie analiz i opinii prawnych dotyczących prawnych uwarunkowań działania podmiotów publicznych i prywatnych, w tym przede wszystkim w sferze użyteczności publicznej,
  • sporządzanie planów, „map drogowych” dla podmiotów podejmujących działalność regulowaną.

   

  Nasi kluczowi klienci, dla których świadczyliśmy lub świadczymy usługi z obszaru legislacji:

  • Polski Fundusz Rozwoju S.A.
  • Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
  • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  • PGE Energia Odnawialna S.A.
  • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
  • PGNiG Termika S.A.
  • ENEA S.A.
  • Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii)
  • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
  • Fortum Heat and Power Polska sp. z o.o.
  • Szkoła Główna Handlowa
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Bioelektra Group S.A.
  • Vivus S.A.
  • Krajowy Rejestr Długów
  • Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”

Do góry