ECh&W

Specjalizacje

 • Specjalizacje

  Kontrakty w obrocie gospodarczym

  Adam Szalc

  adwokat, wspólnik
  adam.szalc@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35

  Wieloletnia praktyka w obsłudze przedsiębiorców prowadzących działalność na różnych rynkach pozwoliła nam zdobyć doświadczenie w zakresie przygotowywania i weryfikacji różnego rodzaju kontraktów niezbędnych dla bezpiecznego funkcjonowania w obrocie gospodarczym, w szczególności różnego rodzaju kontraktów handlowych.

  Tworzymy zarówno umowy nazwane (opierające się w zakresie essentialia negotii na przepisach ustaw, w szczególności kodeksu cywilnego), jak również różnego rodzaju umowy mieszane i nienazwane. Sporządzamy wzorce umów i regulaminy w pełni dostosowane do wymogów naszych klientów i celów, które realizować ma dana umowa.

  Przygotowujemy kontrakty zabezpieczające interesy naszych klientów, pamiętając jednocześnie, że umowa służyć powinna realizacji biznesu, a nie uniemożliwiać go poprzez wykreowanie postanowień w sposób oczywisty nieakceptowalnych przez kontrahenta.

  Prowadzimy negocjacje treści umów, wspieramy klientów przy ich zawarciu oraz w sytuacjach, gdy zaistnieje konieczność odstąpienia od nich lub ich wypowiedzenia. Doradzamy podczas realizacji kontraktów przygotowując pisma i wezwania do kontrahentów, w szczególności w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez drugą stronę.

  Przeprowadzamy audyty prawne (due diligence) w zakresie obejmującym wskazane umowy, na podstawie których przygotowujemy raporty przedstawiające ryzyka prawne wynikające z określonych kontraktów.

   

  Nasi kluczowi klienci, dla których świadczyliśmy lub świadczymy usługi z obszaru kontraktów:

  • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i spółki z grupy ARP
  • Industrial Division sp. z o.o.
  • Grupa Żywiec S.A.
  • Pilkington Polska sp. z o.o., Pilkington Automotive Poland sp. z o.o., Pilkington IGP sp. z o.o.
  • Ceramika Nowa Gala S.A., Ceramika Końskie sp. z o.o.
  • Can – Pack S.A.
  • CHEMOVER sp. z o.o.
  • Delta – Gas sp. z o.o.
  • Climbex S.A.
  • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i spółki z grupy kapitałowej PGE (PGE Obrót S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A.)
  • ENEA S.A. i spółki z grupy kapitałowej ENEA (ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., ENEA Operator sp. z .o.o., ENEA Trading sp. z o.o.)
  • Polenergia S.A. i spółki z grupy kapitałowej Polenergia (m.in. Polenergia Dystrybucja sp. z o.o., Polenergia Obrót S.A., Polenergia Biogaz sp. z o.o.)

Do góry