ECh&W

Specjalizacje

 • Specjalizacje

  Kolej

  Marek Kowalski

  adwokat, partner
  marek.kowalski@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35

  Michał Zięba

  radca prawny, partner
  michal.zieba@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35

  Świadczymy kompleksowe usługi na rzecz spółek z szeroko pojętej branży kolejowej, w tym przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury, producentów taboru oraz elementów infrastruktury i innych podmiotów działających w tym sektorze.

  Zakres naszego doradztwa obejmuje m.in. postępowania prowadzone przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego, w tym:

  • postępowania kontrolne,
  • postępowania dotyczące uzyskiwania zezwoleń i świadectw dopuszczających do eksploatacji typy pojazdów kolejowych,
  • postępowania w sprawie uzyskania licencji, certyfikatów, autoryzacji i świadectw bezpieczeństwa.

  Doradzamy w kwestiach związanych z regulacjami prawa unijnego oraz procesami inwestycyjnymi w sektorze transportu kolejowego. Reprezentujemy naszych klientów także przed innymi organami administracji oraz przed sądami (w tym Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów).

  Świadczymy stałą obsługę prawną przedsiębiorstw branży kolejowej. Sporządzamy opinie i ekspertyzy prawne, roadmap’y (mapy drogowe) postępowań z zakresu prawa kolejowego i zagadnień pokrewnych, dokonujemy analizy umów oraz sporządzamy umowy dla przedsiębiorstw. Prowadzimy audyty oraz sporządzamy projekty systemów zarządzania bezpieczeństwem czy regulaminów pracy bocznic. Reprezentujemy klientów we współpracy z notyfikowanymi jednostkami certyfikującymi i kontrolującymi, podmiotami uprawnionymi oraz jednostkami oceniającymi; a także w postępowaniach kontrolnych i w przedmiocie nałożenia kary lub wymierzenia sankcji przez organy administracji publicznej.

  Sporządzamy opinie prawne, tworzymy i oceniamy umowy na zakup, leasing i czarter środków transportu oraz ich wyposażenia, a także umowy spedycji, przewozu, dostępu do infrastruktury i innych.

  Prowadzimy spory sądowe i reprezentujemy naszych klientów na każdym etapie postępowania.

  Doradzamy w transakcjach fuzji i przejęć. Przeprowadzamy audyty prawne podmiotów gospodarczych z sektora kolejowego.

   

  Nasi kluczowi klienci, dla których świadczyliśmy lub świadczymy usługi z obszaru kolei:

  • Alstom Ferroviaria S.p.A.
  • Alstom Konstal S.A.
  • Alstom Transport Deutschland GmbH
  • Bombardier Transportation GmbH
  • Electren S.A.
  • Enea S.A.
  • Industrial Division sp. z o.o.
  • Kyosan Electric Mfg. Co. Ltd
  • Newag Gliwice S.A.
  • Newag S.A.
  • OLPP sp. z o.o.
  • PCC Rokita S.A.
  • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
  • PKP Energetyka S.A.
  • PKP S.A.
  • Pol-Miedź Trans sp. z o.o.
  • Przewozy Regionalne sp. z o.o.
  • Schweerbau GmbH & Co. KG
  • Skoda Transportation a.s.
  • STK S.A.
  • Torpol S.A.
  • Urząd Transportu Kolejowego
  • Vias Y Consrucciones S.A.

Do góry