ECh&W

Specjalizacje

 • Specjalizacje

  Instytucje finansowe i prawo bankowe

  Karolina Lorenc - Pawlak

  adwokat, partner
  karolina.lorenc@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35

  Doradzamy krajowym i zagranicznym instytucjom funkcjonującym na rynku finansowym. Świadczymy pomoc prawną na rzecz instytucji pożyczkowych i banków w zakresie opracowywania i weryfikowania regulaminów, przygotowywania umów pożyczek między przedsiębiorcami, a także pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Opiniujemy wzory umów, w szczególności w zakresie klauzul umownych uznanych przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedozwolone. Obsługujemy instytucje finansowe w kwestiach regulacyjnych, w szczególności w zakresie zgodności wykonywanej i planowanej działalności z wymogami prawa.

  Nasze usługi obejmują:

  • sporządzanie wyspecjalizowanych opinii prawnych udzielających odpowiedzi na zadane przez klienta pytanie lub wskazujących rozwiązanie opisanego problemu,
  • doradztwo w zakresie zgodności oferowanych lub planowanych produktów kredytowych z wymogami regulacyjnymi rynku instytucji pożyczkowych – projektujemy rozwiązania prawne do przedstawionych modeli biznesowych,
  • analizy ryzyk regulacyjnych – szacujemy je i wskazujemy sposoby zminimalizowania,
  • doradztwo w zakresie zagadnień związanym z udzieleniem kredytów konsumenckich, spełnianiem wymogów ostrożnościowych przez instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne,
  • sporządzanie oraz opiniowanie umów dotyczących wykonywania działalności gospodarczej związanej z udzielaniem kredytów konsumenckich,
  • doradztwo w kwestiach regulacyjnych, w tym w zakresie tajemnicy bankowej, rachunków bankowych, kredytów konsumenckich, outsourcingu, zabezpieczeń wierzytelności oraz ogólnych zagadnień prywatnego i publicznego prawa bankowego,
  • reprezentowanie kredytodawców w postepowaniach dotyczących tzw. „kredytów frankowych”,
  • reprezentowanie w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz postępowaniach zawisłych przez Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  W świadczonych przez nas usługach istotne miejsce zajmuje doradztwo legislacyjne obejmujące:

  • monitoring legislacyjny (monitorowanie prac legislacyjnych ministerstw, Sejmu i Senatu),
  • opracowywanie zmian projektów aktów prawnych (w formule profesjonalnych projektów legislacyjnych z uzasadnieniem),
  • wsparcie w toku prac parlamentarnych.

   

  Nasi kluczowi klienci, dla których świadczyliśmy lub świadczymy usługi z obszaru instytucji fnansowych:

  • Provident Polska S.A.
  • PKO BP S.A.
  • VIVUS FINANCE sp. z o. o.
  • ZAPLO sp. z o. o.

Do góry