ECh&W

Specjalizacje

 • Specjalizacje

  Infrastruktura

  Michał Zięba

  radca prawny, partner
  michal.zieba@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35

  Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców działających w szeroko rozumianym sektorze infrastruktury. Obsługujemy realizacje inwestycji infrastrukturalnych, takich jak modernizacje linii kolejowych, modernizacje dworców kolejowych, budowy dróg oraz inwestycji inżynieryjnych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie we wszystkich kluczowych aspektach doradztwa na rzecz zamawiających, generalnych wykonawców, podwykonawców, inwestorów oraz firm projektowych.

  Świadczymy pomoc prawną na rzecz operatorów terminali intermodalnych, spedytorów oraz operatorów portów morskich. Wspieramy dynamicznie rozwijający się rynek przewozów kontenerowych łączących transport morski, wodny, kolejowy oraz drogowy.

  Z sukcesem świadczymy pomoc prawną w obszarze roszczeń z tytułu wadliwej dokumentacji projektowej, nieterminowego przekazania placu terenu budowy, kosztów ogólnych budowy, naliczonych kar umownych, odmowy udzielenia zamknięć torowych, zapłaty wynagrodzenia i jego podwyższenia, rozliczenia wykonanych robót dodatkowych i zamiennych, skuteczności odstąpienia od umowy, robót gwarancyjnych czy nieuzasadnionego skorzystania przez inwestora z zabezpieczenia.

  Specjalizujemy się zarówno w cywilnoprawnych aspektach związanych z prowadzeniem działalności w sektorze infrastruktury, jak i publicznoprawnych, obejmujących również doradztwo w obszarze certyfikacji kolejowych podsystemów strukturalnych na zgodność z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności oraz innymi dokumentami normalizacyjnymi.

   


Do góry