ECh&W

Specjalizacje

 • Specjalizacje

  Finansowanie projektów inwestycyjnych

  Paulina Kapler

  radca prawny, starszy prawnik
  paulina.kapler@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35

  Oferujemy pomoc prawną dla inwestorów oraz przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem finansowania zewnętrznego na realizację projektów inwestycyjnych. Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne, począwszy od wyboru formy finansowania projektów inwestycyjnych, poprzez jego pozyskiwanie oraz obsługę formalno-prawną całego procesu. Specjalizujemy się w obsłudze prawnej podmiotów realizujących projekty współfinansowane ze środków publicznych, w tym inwestorów seed i venture capital. Pracujemy w ścisłej współpracy z naszymi klientami wspierając promocję ich produktów i usług oraz pomagając rozwijać ich działalność gospodarczą. Obsługiwaliśmy renomowane startupy, znaczące fundusze VC, a także klientów realizujących projekty inwestycyjne, w tym w szczególności w obszarze innowacyjności oraz nowych technologii.

  Przeprowadzamy analizy prawne przedsięwzięć i projektów inwestycyjnych. Posiadamy doświadczenie biznesowe i prawne w zakresie obsługi transakcji typu venture capital.

  Oferujemy także wparcie prawne w zakresie opracowywania procedur wyboru pośredników finansowych oraz propozycji inwestycyjnych, jak również w przedmiocie ich oceny pod kątem zgodności z prawem krajowym oraz unijnym.

  Nasze usługi obejmują:

  • sporządzanie wyspecjalizowanych opinii prawnych udzielających odpowiedzi na zadane przez klienta pytanie lub wskazujących rozwiązanie opisanego problemu,
  • doradztwo prawne w zakresie wyboru modelu prawnego dla funkcjonowania funduszy venture capital i corporate venture capital oraz doradztwo prawne w procesie ich powoływania,
  • analizy prawne w zakresie działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa pod kątem możliwości pozyskaniem finansowania,
  • opracowanie strategii realizacji projektu inwestycyjnego, w tym dokumentacji ofertowej dla inwestorów,
  • przygotowanie projektów umów inwestycyjnych na realizację przedsięwzięcia.

   

  Nasi kluczowi klienci, dla których świadczyliśmy lub świadczymy usługi z obszaru finansowania projektów inwestycyjnych:

  • Polski Fundusz Rozwoju S.A.
  • PFR Ventures sp. z o. o.
  • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
  • Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
  • Adiuvo Investments S.A.
  • Orenore Industries sp. z o. o.

Do góry