ECh&W

Specjalizacje

 • Specjalizacje

  Energetyka i przemysł

  Anna Kucińska - Bar

  adwokat, wspólnik
  anna.kucinska@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35

  Filip Elżanowski

  radca prawny, dr hab. nauk prawnych, wspólnik zarządzający
  filip.elzanowski@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35

  Świadczymy kompleksowe usługi prawne na rzecz uczestników rynku energii – przedsiębiorstw energetycznych oraz zakładów przemysłowych.

  Obsługujemy przedsiębiorstwa energetyczne w zakresie wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i obrotu energią elektryczną, ciepłem paliwami gazowymi i płynnymi. Zakres naszych kompetencji obejmuje w szczególności: obowiązki związane z wykonywaniem działalności koncesjonowanej, status operatora systemu, postępowania koncesyjne i taryfowe, postępowania sporne (np. o przyłączenie do sieci lub o odmowę zawarcia umowy), systemy wsparcia energetyki odnawialnej, wysokosprawnej kogeneracji i efektywności energetycznej, rynek mocy oraz handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

  Nasze usługi obejmują:

  • sporządzanie wyspecjalizowanych opinii prawnych udzielających odpowiedzi na zadane przez klienta pytanie lub wskazujących rozwiązanie opisanego problemu,
  • doradztwo w zakresie zgodności wykonywanej (lub planowanej) działalności z wymogami regulacyjnymi rynku energii – projektujemy rozwiązania prawne do przedstawionych modeli biznesowych,
  • analizy ryzyk regulacyjnych – szacujemy je i wskazujemy sposoby zminimalizowania,
  • doradztwo w zakresie zagadnień związanych z odnawialnymi źródłami energii, wysokosprawną kogeneracją, efektywnością energetyczną, rynkiem mocy i handlem uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
  • sporządzanie oraz opiniowanie umów dotyczących wykonywania działalności gospodarczej na rynku energii elektrycznej, paliw gazowych i płynnych,
  • reprezentowanie w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz postępowaniach spornych.

  Rozumiejąc specyfikę zakładów przemysłowych (w szczególności z branż energochłonnych) prowadzimy również obsługę prawną w obszarze:

  • doradztwa w zakresie kształtowania gospodarki energetycznej w obrębie danego zakładu przemysłowego lub grupy kapitałowej, z uwzględnieniem zagadnień takich jak autoprodukcja (wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła na użytek własny) oraz optymalizacja kosztów pozyskania mediów energetycznych poprzez wykorzystanie różnego rodzaju ulg i zwolnień,
  • przygotowywania i negocjowania umów z dostawcami energii elektrycznej, gazu, ciepła i paliw ciekłych,
  • wsparcia w realizacji obowiązków w zakresie systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii, wysokosprawnej kogeneracji i efektywności energetycznej,
  • doradztwa w zakresie udziału w aukcjach OZE oraz w rynku mocy,
  • szkoleń dedykowanych przemysłowym odbiorcom energii elektrycznej, gazu, ciepła i paliw ciekłych.

  W odpowiedzi na oczekiwania rynku oraz częste zmiany przepisów zbudowaliśmy kompetencje związane z doradztwem legislacyjnym, w ramach którego realizujemy:

  • monitoring legislacyjny (monitorowanie prac legislacyjnych ministerstw, Sejmu i Senatu, jak również organów prawodawczych UE),
  • sporządzanie alertów prawnych informujących o projektowanych zmianach otoczenia prawnego i ich skutkach,
  • opracowywanie zmian projektów aktów prawnych (w formule profesjonalnych projektów legislacyjnych z uzasadnieniem),
  • wsparcie w toku konsultacji społecznych i prac parlamentarnych.

  Jesteśmy ekspertami energetyka24.com – największego branżowego portalu internetowego poświęconego energetyce.

   

  Nasi kluczowi klienci, dla których świadczyliśmy lub świadczymy usługi z obszaru energetyki i przemysłu:

  • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i spółki z grupy kapitałowej PGE (PGE Obrót S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A.)
  • ENEA S.A. i spółki z grupy kapitałowej ENEA (ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., ENEA Operator sp. z .o.o., ENEA Trading sp. z o.o.)
  • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. i spółki z grupy kapitałowej PGNiG (PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., PGNiG Termika S.A.)
  • PKP Energetyka S.A.
  • Polenergia S.A. i spółki z grupy kapitałowej Polenergia (m.in. Polenergia Dystrybucja sp. z o.o., Polenergia Obrót S.A., Polenergia Biogaz sp. z o.o.)
  • Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii)
  • PKN Orlen S.A.
  • TAMEH Polska sp. z o.o.
  • Fortum Heat and Power Polska sp. z o.o.
  • RAFAKO S.A.
  • przedsiębiorstwa z branży chemicznej – Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., PCC Rokita S.A., PCC Exol S.A.
  • przedsiębiorstwa z branży papierniczej i przetwórstwa drzewnego – Stora Enso Narew sp. z o.o., Barlinek S.A.
  • przedsiębiorstwa z branży cementowej – Cementownia Warta S.A., Cementownia Odra S.A., CEMEX Polska sp. z o.o.
  • przedsiębiorstwa z branży górniczo-hutniczej – Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A., Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A., Huta Łaziska S.A., RE Alloys sp. z o.o., ArcelorMittal Poland S.A.
  • przedsiębiorstwa z branży szklarskiej – Pilkington Polska sp. z o.o., Pilkington Automotive Poland sp. z o.o., Pilkington IGP sp. z o.o., Guardian Częstochowa sp. z o.o.
  • przedsiębiorstwa z branży ceramicznej – Ceramika Nowa Gala S.A., Ceramika Końskie sp. z o.o.

Do góry