ECh&W

Specjalizacje

 • Specjalizacje

  Cyberbezpieczeństwo

  Krzysztof Wąsowski

  adwokat, doktor nauk prawnych, wspólnik
  krzysztof.wasowski@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35

  Świadczymy usługi w zakresie prawnych aspektów cyberbezpieczeństwa w oparciu o przepisy ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Doradzamy operatorom usług kluczowych, dostawcom usług cyfrowych, sektorowym zespołom cyberbezpieczeństwa, instytutom badawczym, przedsiębiorcom publicznym i prywatnym oraz organom administracji publicznej właściwym do spraw cyberbezpieczeństwa.

  Świadczymy doradztwo prawne w zakresie:

  • obsługi incydentów oraz identyfikacji i zgłaszania poważnych incydentów,
  • przeprowadzania i uczestniczenia przy wykonywaniu audytu bezpieczeństwa systemu informacyjnego,
  • wsparcia procesu legislacyjnego oraz wsparcia w kreowaniu aktów normatywnych w sferze tzw. małej legislacji w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  Reprezentujemy klientów przed organami do spraw cyberbezpieczeństwa w postępowaniach kontrolnych oraz w sprawach nakładania kar administracyjnych za naruszenie przepisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.


Do góry