ECh&W

Specjalizacje

 • Specjalizacje

  Audyty prawne spółek

  Magdalena Czuba - Wąsowska

  adwokat, doktor nauk prawnych, wspólnik
  magdalena.czuba@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35

  Świadczymy kompleksowe usługi prawne obejmujące audyty prawne podmiotów zarówno prywatnych, jak i publicznych, oraz przedsięwzięć gospodarczych, w tym nabycia aktywów spółek oraz całych przedsiębiorstw, również w zakresie badań due diligence przeprowadzanych w ramach procesu transakcyjnego.

  Nasze doświadczenie w prowadzonych badaniach prawnych wiąże się z kompleksową asystą transakcyjną świadczoną przy wielu przedsięwzięciach gospodarczych obejmujących zakup poszczególnych aktywów lub przedsiębiorstw.

  Dzięki różnorodnemu zakresowi specjalizacji osób tworzących zespół kancelarii jesteśmy w stanie przeprowadzić pełne badanie prawne działalności przedsiębiorcy, obejmujące swym zakresem wszystkie obszary jego funkcjonowania. W oparciu o kompleksową wiedzę z dziedziny doradztwa transakcyjnego oraz określonych specjalizacji członkowie zespołu kancelarii w ramach prowadzonego badania są w stanie zdiagnozować wieloaspektowe ryzyka związane z planowaną transakcją, a także przygotować modele zarządzania ujawnionymi ryzykami oraz opracować instrumenty umożliwiające ich mitygację.

  Zakres audytu prawnego może obejmować:

  • zagadnienia korporacyjne,
  • nieruchomości,
  • ruchomości,
  • umowy i zobowiązania,
  • zagadnienia z zakresu ochrony konkurencji, w tym pomocy publicznej,
  • papiery wartościowe,
  • prawa własności intelektualnej i przemysłowej,
  • sprawy administracyjne i regulacyjne, w tym zagadnienia z zakresu prawa energetycznego oraz ochrony środowiska,
  • zagadnienia z zakresu transportu, w tym transportu kolejowego,
  • postępowania sądowe i arbitrażowe,
  • zagadnienia z zakresu zatrudniania, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • ubezpieczenia.

   

  Nasi kluczowi klienci, dla których świadczyliśmy lub świadczymy usługi z obszaru audytów prawnych:

  • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
  • SPV Operator sp. z o.o.
  • Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A.
  • Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.
  • Ministerstwo Sportu i Turystyki

Do góry