Monografie/Komentarze

Publikacje naukowe

ECh&W

Kontakt

tel.: +48 22 745 32 35/36
tel./fax: +48 22 621 21 32
mail: sekretariat@echw.pl

 • ECh&W w mediach

  Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym

  energetyka-i-ochrona-300-130x223

  Autorzy: Maksymilian Cherka, Filip Elżanowski, Mariusz Swora, Krzysztof Wąsowski

  „Monografia „Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym” stanowi przykład kompleksowej analizy węzłowych problemów pojawiających się w toku realizacji przedsięwzięć budowlanych. Wspomnianą analizę należy jednocześnie uznać za ważny przyczynek do zobrazowania postępujących przekształceń obejmujących zarówno same regulacje prawne, jak i praktykę administracyjną czy wręcz szeroko pojętą kulturę prawa. Przekształcenia te dotyczą w szczególności obserwowanego wzrostu – na niespotykaną dotąd skalę – znaczenia organów wyspecjalizowanych, przed którymi toczą się postępowania subsydiarne względem postępowań o ustalenie warunków zabudowy lub wydanie pozwolenia na budowę. Dodatkowo, realizacja bieżących polityk unijnych wymusza internalizację szeregu nowych pojęć i rozwiązań z dziedziny energetyki i ochrony środowiska. Stąd autorzy publikacji zdecydowali się właśnie te dwie dziedziny potraktować priorytetowo.”Dr. hab. Zbigniew Cieślak, prof. UKSW.

  Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz

  ustawa-o-ochronie-zabytkow-300-130x244

  Autorzy: Patrycja Antoniak, Maksymilian Cherka, Filip Elżanowski,Krzysztof Wąsowski

  Publikacja jest pierwszym komentarzem do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, uwzględniającym zmiany wprowadzone nowelizacja z dnia 18 marca 2010 r. Szczegółowej analizie poddano również regulacje okresu przejściowego (tj. m.in. unormowania stosowane do czasu sporządzenia nowych gminnych ewidencji zabytków).

  Jest to także podsumowanie doświadczenia autorów, zdobytego w toku długoletniej praktyki akademickiej i zawodowej (przede wszystkim podczas obsługi prawnej dużych projektów deweloperskich, realizowanych na obszarach zainteresowania konserwatorskiego). W publikacji przedstawiono propozycje rozwiązań szeregu problemów pojawiających się w związku ze stosowaniem przepisów ustawowych, z którymi borykają się obecnie zarówno dysponenci obiektów zabytkowych, jak i służby konserwatorskie, organy planistyczne czy organy administracji architektoniczno-budowlanej.

 • Publikacje naukowe

Do góry