Monografie/Komentarze

Publikacje naukowe

ECh&W

Kontakt

tel.: +48 22 745 32 35/36
tel./fax: +48 22 621 21 32
mail: sekretariat@echw.pl

 • ECh&W w mediach

  Polityki Unii Europejskiej: polityki sektorów infrastrukturalnych. Aspekty prawne. Tom XXVIII

  polityka-unii-300-130x230

  Autorzy: Agata Jurkowska, Tadeusz Skoczny

  Podręcznik ten omawia unijne polityki sektorów infrastrukturalnych. Wyodrębnienie oparto na najczęściej stosowanym i mającym swoje ugruntowanie normatywnekryterium, a odwołującym się do infrastrukturalnego charakteru działalności przedsiębiorstw funkcjonujących w poszczególnych sektorach. W książce przedstawiono kolejno: wspólną politykę transportową, energetyczną, komunikacji elektronicznej, sieci transeuropejskie, politykę pocztowa oraz audiowizualną.

  Tom wchodzi w skład serii podręczników „System prawa Unii Europejskiej”, które Instytut Wydawniczy EuroPrawo zaczął publikować w 2009 r. Publikacje te są pomocą dla praktyków: prawników, urzędników, biznesmenów i polityków, pragnących pogłębić wiedzę na temat poszczególnych dziedzin prawa Unii Europejskiej.

  Prawne aspekty procesu inwestycyjnego

  prawne-aspekty-300-130x231

  Autorzy: Maksymilian Cherka, Filip Elżanowski, Krzysztof Wąsowski

  „Praca zbiorowa pt. „Prawne aspekty procesu inwestycyjnego – zagadnienia praktyczne” stanowi ciekawy przykład połączenia na gruncie spójnego w swym zamyśle opracowania wykładu teoretycznych i praktycznych aspektów stosowania regulacji o charakterze administracyjnoprawnym. Jej autorzy (…) w sposób zwięzły, a zarazem wszechstronny rozważają w swych artykułach kontrowersyjne lub rzadko opracowywane kwestie pojawiające się nagminnie w toku procedur immanentnie związanych z realizacją każdej większej inwestycji, w szczególności na terenach miejskich. (…) Jako zaś, że przedmiotowe opracowanie adresowane jest przede wszystkim do inwestorów, osób na różnych etapach zajmujących się obsługą procesu inwestycyjnego (projektantów, prawników itp.), a także pracowników organów administracji publicznej (pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, przedstawicieli służb konserwatorskich), przyjęty przez jej autorów stopień szczegółowości należy uznać za pożądany, a formę graficzną tekstu za przejrzystą i funkcjonalną.”Prof. UKSW, dr. hab. Zbigniew Cieślak.

 • Publikacje naukowe

Do góry