Monografie/Komentarze

Publikacje naukowe

ECh&W

Kontakt

tel.: +48 22 745 32 35/36
tel./fax: +48 22 621 21 32
mail: sekretariat@echw.pl

 • ECh&W w mediach

  LNG to krok do pełnego bezpieczeństwa energetycznego Polski

  Budowa i rozbudowa infrastruktury w zakresie przesyłu gazu ziemnego ma na celu, zdaniem dr. Filipa Elżanowskiego, poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju. Gazoport  – pisze dr Elżanowski – to same plusy: możliwość dywersyfikacji dostaw gazu, możliwość odbierania przesyłanego, skroplonego gazu ziemnego droga morską, a także zwiększenie pojemności czynnych, podziemnych magazynów gazu.

  Dziennik Gazeta Prawna, 23 sierpnia 2015

  Specustawa konieczna, chociaż może budzić wątpliwości

  Dr Filip Elżanowski wyjaśnia dlaczego ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych jest kluczowa dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Przede wszystkim, pisze dr Elżanowski, pozwala ograniczyć liczbę pozwoleńniezbędnych do rozpoczęcia projektu. Projekty elektroenergetycznych inwestycji będą traktowane priorytetowo, co zdaniem Elżanowskiego, ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz realizację zobowiązań wobec UE.

  Dziennik Gazeta Prawna, 11 sierpnia 2015

  Nowa Kompania Węglowa może liczyć na inwestorów

  dgp2
  Dr Filip Elżanowski komentuje rozmowy dotyczące dokapitalizowania przez przedsiębiorstwa energetyczne tzw. Nowej Kompanii Węglowej. Opisuje m.in. ewentualną reakcję Komisji Europejskiej oraz przedstawia sytuację naszych zachodnich sąsiadów, gdzie niemieckie kopalnie węgla kamiennego były przez lata dotowane przez państwo.

  Dziennik Gazeta Prawna, 28 lipca 2015

  Minister Energetyki byłby partnerem do rozmów dla Komisji Europejskiej

  dgp

  Dr Filip Elżanowski zastanawia się, ze należałoby w Polsce stworzyć Ministerstwo Energetyki. Omawia obecny podział kompetencji między ministerstwami i urzędami obowiązujący w obszarze energetyki w Polsce oraz rozwiązania przyjęte w innych krajach.

  Dziennik Gazeta Prawna, 2 lipca 2015

  Odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej

  DGP-Wasowski1

  „Za fundamentalny błąd należy się rekompensata” – Joanna Kowalska rozmawia z dr Krzysztofem Wąsowskim w Dzienniku Gazecie Prawnej.Uzyskanie orzeczenia o niezgodności z prawem prawomocnego wyroku może być podstawą do wystąpienia o odszkodowanie do sądu powszechnego – mówi dr Krzysztof Wąsowski. Odnosił się do decyzji Sądu Administracyjnego, który po raz pierwszy podważył własny wyrok w trybie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia i zasądził na rzecz prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kwotę 440 tys. zł tytułem kosztów postępowania.

  Dziennik Gazeta Prawna, 25 lutego 2014

  Wszystko może być molestowaniem.

  Wszystko-moze-byc-molestowaniem

  Praktyka jest taka, że jeśli to kobieta flirtuje, to często – zdaniem sądu – jest to niewinny flirt, rozrywka – mówi Robertowi Mazurkowi dr Krzysztof Wąsowski.

  Rzeczpospolita, 21-22 lutego 2015

  Zarząd Bemowa nie ma mandatu

  Zarzad-bemowa

  Maria Weber rozmawia z dr Maksymilianem Cherką o tym, że Prezydent Warszawy odmówiła przekazania pełnomocnictwa zarządowi Bemowa z powodu braku zaufania, a tymczasemsamorząd bemowski orzekł, iż naruszyła uprawnienia funkcjonariusza publicznego. Tematem wywiadu jest także potencjalna zmiana ustawy o ustroju Warszawy.

  Rzeczpospolita, 19 lutego 2015

  Część kopalni powinna być odstawiona na bok

  Komentując w programie „Wstajesz i wiesz” w TVN24 rządowy program restrukturyzacji górnictwa Filip Elżanowski tłumaczył, dlaczego wydobycie węgla w Polsce jest drogie. Jego zdaniem najwyższe w górnictwie są koszty pracy, sięgające 60 proc. wszystkich kosztów. Do tego dochodzą obciążenia fiskalne, koszty finansowania oraz koszty techniczne – wyliczał w TVN24.

  TVN24, 13 stycznia 2015

  Ogródek piwny

  Railway at sunset with cargo trains.

  Karolina Lorenc w TVN Biznes i Światopowiadała o uwarunkowaniach prawnych założenia i prowadzenia tzw. ogródka piwnego.Jego otwarcie i prowadzenie uzależnione jest od szeregu uwarunkowań. W obecnym stanie prawnym brak jest jednolitego zezwolenia na podjęcie tego typu działalności, a ilość odrębnych zgód administracyjnych zależy od lokalizacji.

  Biznes dla ludzi: TVN Biznes i Świat, 10 czerwca 2014

  Terminy w postępowaniach administracyjnych

  Railway at sunset with cargo trains.

  Marek Kowalski pisze o praktyce postępowań administracyjnych w branży kolejowej.W przypadku administracyjnych postępowań kolejowych obowiązują ogólne przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że inaczej przewiduje Ustawa o transporcie kolejowym. Postępowanie w sprawie wydania decyzji przez Prezesa UTK odbywa się według ogólnych reguł postępowania administracyjnego określonych w KPA oprócz kwestii, które muszą wynikać wprost z Ustawy o transporcie kolejowym.Do takich spraw branży kolejowej należy m.in. procedura wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej czy proces homologacji pojazdów kolejowych.

  Kurier Kolejowy, 18 maja 2014

 • Publikacje naukowe

Do góry