Monografie/Komentarze

Publikacje naukowe

ECh&W

Kontakt

tel.: +48 22 745 32 35/36
tel./fax: +48 22 621 21 32
mail: sekretariat@echw.pl

 • ECh&W w mediach

  Prawnoprocesowa sytuacja przedsiębiorstwa energetycznego w sprawach z zakresu regulacji energetyki

  prawnoprocesowa_sytuacja-300-130x274

  Autor: Filip Elżanowski

  W książce przedstawiono specyfikę prawa energetycznego materialnego i istotę prawa administracyjnego procesowego oraz powiązano te zagadnienia w procesie analizy sytuacji przedsiębiorstw energetycznych. Jest to jedyna publikacja na rynku, która łączy wspomniane zagadnienia teoretyczne z obowiązującą praktyką.

  Autor podejmuje problem oceny sytuacji przedsiębiorstw energetycznych przez pryzmat gwarancji i standardów ogólnego, jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego. W publikacji zostało wyjaśnione zjawisko dekodyfikacji postępowania administracyjnego, które stanowi istotne źródło ryzyka pogorszenia sytuacji prawnoprocesowej przedsiębiorstw energetycznych. Praca zawiera kompleksowy przegląd orzecznictwa w zakresie poruszanych aspektów oraz aktualnej doktryny.

  Książka będzie cenną pomocą dla przedsiębiorstw energetycznych w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz postępowań odwoławczych.Publikacja przeznaczona jest dla pracowników działów prawnych przedsiębiorstw energetycznych, pracowników administracji rządowej, samorządowej, europejskiej, radców prawnych i adwokatów zajmujących się doradztwem prawnym dla przedsiębiorstw energetycznych lub odbiorców paliw lub energii, pracowników naukowych zajmujących się prawem: administracyjnym, energetycznym i procesowym.

  „Publikacja książkowa dr. Filipa Elżanowskiego stanowi ważny głos w dyskusji o kształcie obecnego porządku prawnego w zakresie przepisów normujących tryb urzeczywistniania norm administracyjnego prawa materialnego oraz o nasilających się tendencjach zmierzających do stopniowej dekodyfikacji postępowania administracyjnego”.Dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG.

  Polityka energetyczna. Prawne instrumenty realizacji

  polityka-energetyczna-300-130x226

  Autor: Filip Elżanowski

  W książce przedstawione zostały prawne metody tworzenia i realizacji polityki energetycznej państwa. Autor poddaje testowi proporcjonalności poszczególne ograniczenia wolności gospodarczej nałożone na przedsiębiorstwa energetyczne, aby zweryfikować ich zasadność. Regulacje polskiego systemu prawnego są przedstawione na tle prawa wspólnotowego i porównane z analogicznymi rozwiązaniami wprowadzonymi w innych krajach. Publikacja przybliża kompetencje i pozycję ustrojową organów administracji publicznej właściwych w dziedzinie energetyki.

  Jest to książka przeznaczona zarówno dla studentów studiów prawniczych, pracowników naukowych, adwokatów i radców prawnych, jak również dla wszystkich, którzy w swej pracy zawodowej stykają się z regulacją sektora energetycznego lub chcą zapoznać się z jego funkcjonowaniem i zasadami kształtowania polityki energetycznej państwa.

  Książka jest rekomendowana przez Ministra Skarbu Państwa i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 • Publikacje naukowe

Do góry