ECh&W

Praktyki

 • Energetyka
 • Postępowania administracyjne i sądowe
 • Nieruchomości, Proces Inwestycyjny i Ochrona Środowiska

  Nieruchomości, Proces Inwestycyjny i Ochrona Środowiska

  Świadczymy kompleksowe usługi związane z inwestycjami w nieruchomości, ich obrotem i zarządzaniem.
  Przeprowadzamy audyty stanu prawnego nieruchomości pod kątem ich potencjału inwestycyjnego lub przydatności do realizacji konkretnych zamierzeń inwestycyjnych. Obsługujemy działalność deweloperską prowadząc prawne due diligence i regulując stan prawny nieruchomości. Doradzamy w procedurach planistycznych. Obsługujemy postępowania poprzedzające przystąpienie do robót budowlanych, w tym w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, warunków zabudowy oraz pozwolenia na budowę.

  Obsługujemy procesy sprzedaży nieruchomości w trybach przetargowych, przewidzianych w przepisach szczególnych. Przygotowujemy założenia transakcji, bierzemy udział w negocjacjach, opracowujemy projekty umów i innych niezbędnych dokumentów.
  Doradzamy w zakresie oddawania nieruchomości w najem lub dzierżawę, w tym komercjalizacji powierzchni biurowych i handlowych. Doradzamy oraz prowadzimy zastępstwo procesowe w zakresie ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych oraz obsługujemy procesowo podmioty dotknięte roszczeniami reprywatyzacyjnymi (dekret o reformie rolnej, dekret warszawski), w tym inwestorów planujących lub realizujących inwestycję na terenach objętych roszczeniami.

  Obsługujemy postępowania reprywatyzacyjne i wywłaszczeniowe, świadczymy zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości. Doradzamy w zakresie umów zawieranych w procesach inwestycyjnych. Świadczymy także zastępstwo prawne w procesach dotyczących inwestycji budowlanych. Obsługujemy pośredników nieruchomości oraz wspólnoty mieszkaniowe.

  Doradzamy w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Świadczymy zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących opłat za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

  Maksymilian Cherka

  radca prawny, doktor nauk prawnych, wspólnik
  maksymilian.cherka@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35

 • Ochrona Dóbr Kultury
 • Postępowania Sporne
 • Praktyka Instytucji Finansowych
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Karne
 • Prawo Samorządowe
 • Prawo Spółek i Prawo Pracy
 • Regulacje i Ochrona Konkurencji
 • Transport Kolejowy
 • Transport Lotniczy
 • Własność Intelektualna
 • Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Do góry