ECh&W

Aktualności

ECh&W

Kontakt

tel.: +48 22 745 32 35/36
tel./fax: +48 22 621 21 32
mail: sekretariat@echw.pl

 • 2020
 • 2019

  Wystąpienie r. pr. dr hab. Filipa Elżanowskiego na II Energetycznym Forum Nauki i Gospodarki

  W dniu 18 października 2019 r. w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się Konferencja II Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki pn. „Szanse i zagrożenia dla uczestników rynku energii” współorganizowana przez Instytut Nauk Prawnych Państwowej Akademii Nauk oraz Fundację „Mercatus et Civis”.

  Do czynnego udziału w wydarzeniu zaproszony został wspólnik zarządzający kancelarii, r. pr. dr hab. Filip Elżanowski, który w ramach swojego wystąpienia wygłosił referat pt. „Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony w świetle praktyki orzeczniczej Prezesa URE” odnoszący się do relacji zachodzących pomiędzy uregulowanymi w przepisach dyrektywami interpretacyjnymi nakazującymi w sytuacjach wątpliwych przyjmować wykładnię korzystną dla przedsiębiorcy a przepisami o charakterze sankcyjnym. Prof. Filip Elżanowski w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na fakt, że odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przedsiębiorcy wskutek wadliwego rozstrzygnięcia organu ponosi przede wszystkim Skarb Państwa, zaś przypadki odpowiedzialności osobistej mają charakter wyjątkowy. Wskazał ponadto, że obecne unormowania prawne, a zwłaszcza niebezpieczeństwo naruszenia dyscypliny finansów publicznych, promują działania profiskalne i wymierzanie kar pieniężnych. Podkreślił również istotną potrzebę podjęcia działań ustawodawczych promujących rozstrzygnięcia proprzedsiębiorcze w administracji i modyfikację odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

  Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym: Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Rafała Gawina, a także patronatem medialnym: Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.pl, Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego, Biuletynu Rzeczników Konsumentów, Dziennika Warto Wiedzieć i czasopisma Energetyka Cieplna i Zawodowa. Konferencja odbyła się przy wsparciu partnerów: PGE Obrót S.A., GRUPA ENERGA oraz Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów.

 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013

Do góry