ECh&W

Aktualności

ECh&W

Kontakt

tel.: +48 22 745 32 35/36
tel./fax: +48 22 621 21 32
mail: sekretariat@echw.pl

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013

  „Wokół problemów prawnych rekonstrukcji przepisów określających pojęcie podmiotu wykonującego zadania sprzedawcy z urzędu” – publikacja dr Filipa Elżanowskiego w kwartalniku iKAR

  Elzanowski iKAR_600iKAR nr  6/2013

  Najnowszy numer internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego poświęcony jest zagadnieniom prawa energetycznego.

  Jest to dziedzina prawa, w której cały czas zachodzą dynamiczne zmiany. Niezależnie od bogatego i ewoluującego orzecznictwa, ustawodawca regularnie dokonuje nowelizacji ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (PE).

  Dr Filip Elżanowski w artykule „Wokół problemów prawnych rekonstrukcji przepisów określających pojęcie podmiotu wykonującego zadania sprzedawcy z urzędu” postawił sobie za cel zwrócenie uwagi na problem wykładni przepisów ustawy – Prawo energetyczne dotyczących określenia zakresu podmiotowego obowiązku zakupu energii ze źródeł odnawialnych, w przypadku braku wyznaczonego sprzedawcy z urzędu, w odniesieniu do źródeł przyłączonych bezpośrednio do sieci przesyłowej. Kwestia ta została przedstawiona w ujęciu historycznym samej instytucji sprzedawcy z urzędu oraz definicji podmiotu wykonującego zadania sprzedawcy z urzędu.

  Główne tematy poruszane w artykule:
  • Zagadnienia wstępne dotyczące wsparcie dla wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych
  • Kształtowanie się treści obowiązku zakupu energii wytworzonej w odnawialnym źródle energii
  • Podmiotowy zakres obowiązku zakupu energii ze źródeł odnawialnych.
  • Podmiot wykonujący zadania sprzedawcy w urzędu

  Pełne wydanie kwartalnika iKAR: Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR nr 6/2013)


Do góry