ECh&W

Aktualności

ECh&W

Kontakt

tel.: +48 22 745 32 35/36
tel./fax: +48 22 621 21 32
mail: sekretariat@echw.pl

 • 2019

  Prezes UOKiK wyraził zgodę na koncentrację ARP i Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria”. EChW obsługiwało to postępowanie

  W dniu 28 marca 2019 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na przejęcie przez Agencję Rozwoju Przemysłu kontroli nad Wałbrzyskimi Zakładami Koksowniczymi „Victoria”. Kancelaria EChW prowadziła obsługę prawną postępowania przed UOKiK wraz z przygotowaniem wniosku o wyrażenie zgody na planowaną koncentrację.

  Kancelaria Elżanowski Cherka & Wąsowski po raz kolejny reprezentowała Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w postępowaniu antymonopolowym przed Prezesem UOKiK. Miało ono na celu wydanie przez organ zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez ARP kontroli nad Wałbrzyskimi Zakładami Koksowniczymi „Victoria” w Wałbrzychu. Po przeprowadzonym postepowaniu antymonopolowym Prezes UOKiK wydał zgodę na dokonanie tej czynności. Zarazem Prezes nie nałożył na spółki żadnych dodatkowych warunków i nie nakazał podjęcia działań, które wykraczałyby poza czynności, które zostały wskazane przez zgłaszającego.

  Zgłoszenie przygotowali r.pr. Paulina Bielewicz oraz dr Maciej Szmigiero z praktyki Regulacji i Ochrony Konkurencji ECh&W, kierowanej przez adw. Magdalenę Czubę-Wąsowską.

  Koncentracja, na którą Prezes UOKiK wyraził zgodę, polegać będzie na przejęciu przez ARP kontroli nad spółką Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A., poprzez nabycie od Towarzystwa Finansowego Silesia sp. z o.o. części akcji „Victorii”, stanowiących 58,36 % kapitału zakładowego.

  Podstawowym przedmiotem działalności Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych jest produkcja i sprzedaż koksu oraz produktów węglopochodnych. Przejęcie wyłącznej kontroli nad Zakładami ma na celu zapewnienie ARP wyłącznej kontroli nad tą spółką, a przez to pełnego wpływu na nią i w konsekwencji zapewnienie możliwości dalszego rozwoju koksowni „Victoria”.

 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013

Do góry