Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA CSE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. … Czytaj dalej Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA CSE