ECh&W

Aktualności

ECh&W

Kontakt

tel.: +48 22 745 32 35/36
tel./fax: +48 22 621 21 32
mail: sekretariat@echw.pl

 • 2019
 • 2018

  Podziękowania dla Kancelarii od Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

  W związku z otwarciem Centrum Symulacji Endoskopowej, Kancelaria ECh&W otrzymała podziękowanie z rąk dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, prof. dr hab. Ryszarda Gellerta – za znakomitą współpracę podczas przygotowania i przeprowadzenia postępowania na dostawę wyposażenia CSE.

  W podziękowaniu skierowanym do całego zespołu Kancelarii na ręce dr Krzysztofa Wąsowskiego, w sposób szczególny zostali wyróżnieni: mec. Aleksander Rynkiewicz, mec. Paulina Kapler, mec. Maciej Szmigiero, Bartłomiej Ignaciak oraz Maciej Śliwowski.

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na DOSTAWĘ  WYPOSAŻENIA CENTRUM SYMULACJI ENDOSKOPOWEJ (CSE), prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.).

 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013

Do góry