ECh&W

Aktualności

ECh&W

Kontakt

tel.: +48 22 745 32 35/36
tel./fax: +48 22 621 21 32
mail: sekretariat@echw.pl

 • 2020
 • 2019

  Kancelaria ECh&W obecna na Kongresie Transportu Intermodalnego

  Kancelaria ECh&W obecna na Kongresie Transportu Intermodalnego

  We wrześniu 2019 roku odbył się pierwszy Kongresu Transportu Intermodalnego poświęcony w całości przewozom kontenerowym. Moderatorem debaty poświęconej pomocy publicznej i wsparciu operatorów intermodalnych był r. pr. Michał Zięba – partner w kancelarii ECh&W.

  W trakcie debaty podsumowano konkurs organizowany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w ramach którego rozdysponowano ponad 1,2 mld zł dla przewoźników kolejowych i operatorów terminali intermodalnych.

  W dyskusji nad niezbędnymi działaniami, które pomogą rozwijać się transportowi kontenerowemu, pojawiały się zarówno wątki działań zależnych od zarządców infrastruktury, takich jak udrożnienie przejść granicznych z sąsiadami, zwiększanie przepustowości linii czy wydłużanie torów stacyjnych, oraz działań zależnych od instytucji publicznych. W trakcie debaty podkreślono również, że na przewozy intermodalne bardzo mocno wpływają zjawiska niezależne od czynników krajowych czy nawet unijnych, takie jak możliwe globalne spowolnienie gospodarcze lub narastająca rywalizacja handlowa USA z Chinami.

  Wszystkie działania powinny mieć oparcie w długofalowych strategiach na szczeblu rządowym – tak jak w Holandii czy Niemczech. W tym drugim kraju zarówno władze landów, jak i organy wyższego szczebla, mają kontrolę nad tym, co się dzieje, m. in. poprzez proces planowania przestrzennego. Pozwala to połączyć zakłady przemysłowe w sposób najbardziej efektywny.

  Na zadane przez mec. Ziębę pytanie do publiczności o wskazanie właściwej instytucji publicznej, która powinna być liderem władz publicznych w dziedzinie transportu intermodalnego, zdecydowana większość uczestników Kongresu opowiedziała się za powołaniem instytucji pełnomocnika rządu do spraw transportu intermodalnego stojącego na czele międzyresortowego zespołu.

 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013

Do góry