ECh&W

Aktualności

ECh&W

Kontakt

tel.: +48 22 745 32 35/36
tel./fax: +48 22 621 21 32
mail: sekretariat@echw.pl

 • 2020
 • 2019
 • 2018

  Podziękowania dla Kancelarii od Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

  W związku z otwarciem Centrum Symulacji Endoskopowej, kancelaria ECh&W otrzymała podziękowanie z rąk dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, prof. dr hab. Ryszarda Gellerta – za znakomitą współpracę podczas przygotowania i przeprowadzenia postępowania na dostawę wyposażenia CSE.

  W podziękowaniu skierowanym do całego zespołu Kancelarii na ręce dr Krzysztofa Wąsowskiego, w sposób szczególny zostali wyróżnieni: mec. Aleksander Rynkiewicz, mec. Paulina Kapler, mec. Maciej Szmigiero, Bartłomiej Ignaciak oraz Maciej Śliwowski.

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na DOSTAWĘ  WYPOSAŻENIA CENTRUM SYMULACJI ENDOSKOPOWEJ (CSE), prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.).

  ECh&W dołączyła do dwóch ważnych inicjatyw w transporcie kolejowym

  W ostatnim czasie kancelaria ECh&W przystąpiła do projektu „Deklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”, którego pomysłodawcą i liderem jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

  Znalezienie się ECh&W w gronie sygnatariuszy Deklaracji stanowi niewątpliwe wyróżnienie dla kancelarii związanej od wielu lat z rynkiem transportu kolejowego i świadczącej pomoc prawną dla przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury, producentów taboru i innych wyrobów stosowanych w kolejnictwie. W imieniu ECh&W Deklarację podpisywał r. pr. dr hab. Filip Elżanowski – wspólnik zarządzający kancelarii ECh&W.

  ECh&W została również przyjęta w poczet członków Railway Business Forum, czyli jednej z największej w Polsce branżowych organizacji pozarządowych, zrzeszającej około stu przedsiębiorców działających w sektorze transportu kolejowego. Kancelaria będzie brać aktywny udział w pracach RBF, które obejmują obszar legislacyjny w zakresie zmian ustaw i rozporządzeń oraz tworzenia analiz rynkowych, raportów i białych ksiąg dotyczących najważniejszych zagadanień w branży kolejowej.

  Kancelaria ECh&W patronem merytorycznym konferencji „Między ortodoksją a kreacją”

  „PRZYSZŁOŚĆ RYNKU KONSERWATORSKO – INWESTYCYJNEGO W POLSCE NA TLE DOŚWIADCZEŃ OSTATNIEGO DZIESIĘCIOLECIA” – to temat przewodni konferencji, która odbyła się w dniach 17-18 października b.r., w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.

  Wydarzenie, którego patronem merytorycznym została Kancelaria Elżanowski Cherka & Wąsowski, wpisuje się w cykl spotkań pod nazwą „Sesja Konserwatorska. Między ortodoksją a Kreacją” – cyklicznie organizowanych przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki wraz z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, Stowarzyszeniem Architektów Polskich oraz Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków.
  Celem spotkań w gronie architektów, inwestorów, deweloperów oraz przedstawicieli służb konserwatorskich administracji rządowej i samorządowej jest wypracowanie platformy dialogu konserwatorsko-architektonicznego.
  Konferencję zainaugurował p.o. dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki prof. Bolesław Stelmach, wygłaszając wykład o budowaniu Sejmu RP.
  Drugiego dnia konferencji, w ramach panelu „Po pierwsze prawo. Wstęp do dyskusji nad hasłem Konferencji / Przyszłość rynku konserwatorsko – inwestycyjnego w Polsce na tle doświadczeń ostatniego dziesięciolecia”, wykład zatytułowany „Ortodoksja a kreacja – nowa perspektywa prawna” wygłosił Łukasz Dziamski, Adwokat, Szef Praktyki Ochrony Dóbr Kultury w kancelarii Elżanowski, Cherka & Wąsowski.

   

  Dr Krzysztof A. Wąsowski absolwentem pierwszej edycji programu Top Public Executive – IESE Business School University of Navarra 

  Zakończyła się pierwsza edycja programu Top Public Executive przeprowadzona przez IESE Business School w Barcelonie we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie.

  Program dedykowany jest dla polskiej wyższej kadry urzędniczej i prowadzony w języku angielskim w formule studiów MBA dla sektora publicznego. Wykładowcami programu są profesorowie m.in. IESE Business School w Barcelonie, Harvard Business School w Bostonie, Institut of World Politics w Waszyngtonie.

  Dr Krzysztof A. Wąsowski jako członek Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej został wyznaczony przedstawicielem Rady KSAP do uczestnictwa w tym projekcie odpowiedzialnym za przygotowanie stosownego raportu końcowego.

  Serdecznie gratulujemy!

  Podziękowania Premiera dla dra Krzysztofa A. Wąsowskiego za udział w pracach eksperckich nad Konstytucją Biznesu

  Zespół ekspertów powołanych przez ówczesnego Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego, zakończył swoją pracę. 30 kwietnia 2018 r. weszła w życie uchwalona ustawą Sejmową – Konstytucja Biznesu, gruntowna reforma prawa gospodarczego. Jednym z ekspertów pracujących (w formule Pro Bono) nad projektem tych zmian, był wspólnik w kancelarii Elżanowski Cherka Wąsowski – dr Krzysztof A. Wąsowski, który za swój wkład w pracę nad tymi zagadnieniami otrzymał podziękowanie od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i Ministra Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz.

  Serdecznie gratulujemy!

  Obsługa prawna transakcji na rzecz SPV Operator sp. z o.o.

  Kancelaria Elżanowski Cherka & Wąsowski (ECh&W) doradzała przy transakcji nabycia przez SPV Operator sp. z o.o. (spółka zależna Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.) 81,05% akcji Stoczni Gdańsk S.A. i 50% udziałów GSG Towers sp. z o.o. Zespołem prawników ECh&W kierowali: dr adw. Magdalena Czuba-Wąsowska (wspólnik, szef Praktyki Regulacji i Ochrony Konkurencji) oraz adw. Adam Szalc (wspólnik, szef Praktyki Transakcji i Prawa Gospodarczego).

  Prawnicy kancelarii Elżanowski Cherka & Wąsowski i kancelarii Clifford Chance prowadzili na rzecz SPV Operator sp. z o.o. obsługę prawną transakcji zakupu wszystkich posiadanych przez ukraińskiego inwestora Gdańsk Shipyard Group sp. z o.o. akcji Stoczni Gdańsk S.A. i udziałów GSG Towers sp. z o.o. Zamknięcie transakcji oznaczało zarówno zakup akcji i udziałów obu spółek, jak również konieczność stworzenia i wdrożenia mechanizmów prawnych, przy pomocy których nastąpiło całkowite zakończenie wszelkich dotychczasowych relacji biznesowych pomiędzy ukraińskim inwestorem a przejmowanymi spółkami i ARP S.A. Negocjacje warunków niezmiernie złożonej transakcji trwały blisko rok, transakcja została zamknięta 19 lipca 2018 r.

  W przeprowadzeniu transakcji brał udział liczny zespół prawników wielu praktyk prowadzonych w kancelarii Elżanowski Cherka & Wąsowski oraz kancelarii Clifford Chance. Ze strony Elżanowski Cherka & Wąsowski między innymi: Małgorzata Cur (wspólnik), Tomasz Ficek (senior associate), Karolina Lorenc-Pawlak (senior associate), Maciej Szmigiero (senior associate), Michał Kołodziński (senior associate), Paweł Nałęcz (associate), Paulina Bielewicz (senior associate), Krzysztof Sobieski (associate) oraz Fabian Elżanowski (associate). Ze strony Clifford Chance projekt nadzorował Wojciech Polz (radca prawny, partner), a zespołem prawników kierował Krzysztof Hajdamowicz (counsel, radca prawny), przy wsparciu Joanny Pominkiewicz (associate).

  więcej informacji: www.rynekprawniczy.pl

  Innovative Lawyers Conference – skuteczny biznes prawniczy dzisiaj

  IMG_0516_crop

  Ideą zorganizowanej 15 czerwca br. w Warszawie „Innovative Lawyers Conference” było skupienie w jednym miejscu nowoczesnych i otwartych na nowe rozwiązania prawników, możliwość wymiany opinii oraz doświadczeń w ramach branży.

  W obecnym czasie prawnik musi mierzyć się z wieloma wyzwaniami – przede wszystkim godzić pracę merytoryczną z biznesowym i innowacyjnym prowadzeniem kancelarii. Zaproszeni na konferencję prelegenci, wśród nich dr hab. Filip Elżanowski z kancelarii ECh&W, skupili się właśnie na tej – jakże istotnej dla prawników tematyce.

  Skuteczny biznes prawniczy dzisiaj – to nie tylko wiedza i doświadczenie, lecz przede wszystkim umożliwienie klientom poznania naszych umiejętności i wiedzy. Klient musi mieć możliwość zapoznania się z ofertą kancelarii i wybrania jej spośród wielu innych.

  Organizatorzy konferencji wraz z uczestnikami i zaproszonymi gośćmi starali się wspólnie znaleźć odpowiedzi na pytania:

  • Jak umiejętnie budować markę kancelarii w mediach społecznościowych?
  • Czym Klienci kierują się przy wyborze kancelarii?
  • Nowe technologie – wróg czy przyjaciel prawnika?
  • Jak odpowiednio zatrudniać i motywować do pracy?
  • Jaka jest przyszłość zawodu prawnika?

   

  Więcej na temat konferencji: www.ilc.com.pl

  ECh&W Partnerem XXV Zjazdu Katedr Prawa Administracji i Postępowania Administracyjnego

  Z przyjemnością informujemy iż kancelaria Elżanowski Cherka & Wąsowski została oficjalnym Partnerem odbywającego się w Warszawie, w dniach 25-27 czerwca b.r. XXV Zjazdu Katedr Prawa Administracji i Postępowania Administracyjnego.

  Jak możemy przeczytać na stronie organizatora – Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – celem zjazdu  jest analiza tego jak obecnie i w przyszłości może wyglądać kształt prawa administracyjnego w Polsce. Ująć można to w ramy zarysowanego tytułu Zjazdu „Prawo administracyjne dziś i jutro”. Materia ta, z racji swojej obszerności, wymaga usystematyzowania.

  W czasie trwającego 3 dni zjazdu, organizatorzy przygotowali 5 bloków tematycznych odnoszących się do kwestii: czym prawo administracyjne jest dzisiaj (Blok tematyczny I), zagadnień charakteru prawa administracyjnego pod kątem jego jednolitości, czy też różnorodności (Blok tematyczny II), analizy sprawdzonych klasycznych już instrumentów prawnych pod kątem ich obecnego, ale i przyszłego funkcjonowania w systemie prawa (Blok tematyczny III), problematyki obecnego jak i przyszłego kształtu prawa administracyjnego w odniesieniu do administracji (Blok tematyczny IV), oraz zagadnień związane z przekształceniami procedury administracyjnej (Blok tematyczny V).

  Uczestnicy będą starali się znaleźć odpowiedzi na wiele pytań formułowanych do dyskusji m.in. które z elementów prawa administracyjnego zostały już trwale ukształtowane, a które wciąż podlegają przekształceniom? Jakie czynniki kształtują i będą kształtowały proces zmian w zakresie prawa administracyjnego? Dlaczego pewne procesy przekształceń trwają bardzo długo, a inne odmiennie – mogą być przeprowadzone bardzo szybko? Co należy zmienić w prawie administracyjnym i jak należy to zrealizować? Jaka jest wreszcie przyszłość prawa administracyjnego?

  XXV Zjazd Katedr odbywać się będzie w budynku dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, zaś ceremonia otwarcia oraz uroczysta kolacja – na Zamku Królewskim w Warszawie.

  Szczegółowe informacje oraz program zjazdu dostępne są na stronie: www.zkpa.wpia.uw.edu.pl 

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA CSE

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) na DOSTAWĘ  WYPOSAŻENIA CENTRUM SYMULACJI ENDOSKOPOWEJ (CSE)

  Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu: Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER), osi priorytetowej IV: Innowacje Społeczne i Współpraca Ponadnarodowa w ramach działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

  Zgodnie z postanowieniami SIWZ, osobami do kontaktowania się  z Wykonawcami są:

  • w sprawach przedmiotu zamówienia: Bartłomiej Ignaciak
  • w sprawach procedury przetargowej: Aleksander Rynkiewicz

  Wszelkie pytania prosimy kierować na adres email: przetargi@echw.pl

   

  Dokumenty do pobrania (format PDF):

  •  24.05.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

  •  Informacja z otwarcia ofert, Warszawa dn. 12 kwietnia 2018 r.

  •  Odpowiedzi na pytania wykonawców 6.04.2018 r.

  •  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – sprostowanie opublikowane w DUUE dn. 30.03.2018

  •  Odpowiedzi na pytania wykonawców i modyfikacje (aktualizacja 28.03.2018)

  •  Aktualizacja z dnia 28.03.2018:  •  Załącznik nr 1 SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – nowa treść  •  Załącznik nr 2 SIWZ – wzór umowy – nowa treść  •  Załącznik nr 3 SIWZ – formularz oferty – nowa treść  •  Załącznik nr 4 SIWZ – formularz cenowy Część I – nowa treść  •  Załącznik nr 8 – nowa treść

  •  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – sprostowanie opublikowane w DUUE dn. 16.03.2018

  •  Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa Wyposażenia CSE  •  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  •  Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia   •   Załącznik nr 2 – wzór umowy Dostawa Wyposażenia CSE   •   Załącznik nr 3 – formularz oferty   •   Załącznik nr 4 – formularz cenowy część I   •   Załącznik nr 6 – zobowiązanie podmiotu   •   Załącznik nr 7 – oświadczenie Grupa Kapitałowa   •   Załącznik nr 8 – opis wyposażenia   •  Załącznik nr 9 – Specyfikacja techniczna systemu audio-video

  Dokumenty do pobrania (format Word):

  •  Aktualizacja z dnia 28.03.2018:  •  Załącznik nr 3 SIWZ – formularz oferty – nowa treść  •  Załącznik nr 4 SIWZ – formularz cenowy Część I – nowa treść

  •  Załącznik nr 3 – formularz oferty  •  Załącznik nr 4 – formularz cenowy część I  •  Załącznik nr 6 – zobowiązanie podmiotu. •  Załącznik nr 7 – oświadczenie Grupa Kapitałowa

  Pliki do pobrania (format Xml):

  •  JEDZ część I, JEDZ część II, JEDZ część III

  Rusza budowa Muzeum Historii Polski na Cytadeli Warszawskiej

  30 maja 2018 roku w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Budimex S.A. a Muzeum Historii Polski na budowę stałej siedziby MHP. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński, wiceminister kultury Jarosław Sellin oraz wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz.

  wizualizacja MHP. Źródło: muzhppl

  „To jest naprawdę ważna chwila − muzeum jest największą chyba polską inwestycją w dziedzinie kultury, być może w historii, pewnie porównywalną do Teatru Wielkiego − Opery Narodowej i instytucją, na którą czekaliśmy wiele lat i która jest niezbywalna, która jest podstawowa dla Polski po prostu”.

  „Bez tego typu instytucji jesteśmy jako wspólnota narodowa, kulturowa, wspólnota polityczna nieco osieroceni. Każdy naród musi mieć swoje muzeum historii” – podkreślił minister kultury Piotr Gliński.

  Dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro powiedział, że podpisanie umowy to „historyczne wydarzenie”, które umożliwia rozpoczęcie budowy placówki.

  „Bardzo się cieszę i jestem z tego dumny, że nasze pokolenie jest kolejnym, które również tworzy wielkie, wspaniałe gmachy i które w wolnej, niepodległej Rzeczypospolitej będzie chciało następnym pokoleniom przekazać swoje dziedzictwo, swoją myśl, pamięć o naszym doświadczeniu historycznym” − zaznaczył Kostro.

  Prezes zarządu Budimex S.A. Dariusz Blocher powiedział, że „bardzo się cieszy”, iż firmie udało się pozyskać „ten duży, ważny, trudny, prestiżowy dla nich kontrakt”. Dodał, że mają na jego wykonanie 990 dni.

  Oferta Budimex S.A. została wybrana w przetargu nieograniczonym jako najkorzystniejsza spośród trzech złożonych ofert. Projektantem stałej siedziby Muzeum Historii Polski jest pracownia architektoniczna WXCA.

  Powierzchnia budynku Muzeum Historii Polski będzie miała ok. 44 tys. m kw., z tego 8 tys. m kw. będzie przeznaczone na magazyny i pracownie konserwatorskie Muzeum Wojska Polskiego.

  Gmach MHP będzie mieścić się na terenie Cytadeli Warszawskiej (tzw. Park Niepodległości). Znajdą się tam też istniejące już Muzeum X Pawilonu i Muzeum Katyńskie oraz nowa siedziba Muzeum Wojska Polskiego.

  Zespół zamówień publicznych Kancelarii wspierał MHP od strony formalnoprawnej w procesie wyboru Generalnego Wykonawcy.

 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013

Do góry