ECh&W

Aktualności

ECh&W

Kontakt

tel.: +48 22 745 32 35/36
tel./fax: +48 22 621 21 32
mail: sekretariat@echw.pl

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017

  UDZIAŁ ECH&W W TWORZENIU CENTRALNEGO PODMIOTU PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ

  Kancelaria Elżanowski Cherka & Wąsowski brała aktywny udział w procesie tworzenia strategii Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, w tym w szczególności przekształcenia Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. w centralny podmiot działający na rzecz promocji gospodarczej.

  Kancelaria świadczyła obsługę prawną między innymi w zakresie kształtowania podziału zadań i kompetencji Agencji, nowego modelu finansowania działalności oraz tworzenia sieci jej zagranicznych biur handlowych. Ukoronowaniem tego procesu, w którym uczestniczyli przedstawiciele Kancelarii EChW, było przyjęcie przez Sejm ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna. Ustawa weszła w życie 18 sierpnia 2017 r.

  więcej informacji: www.paih.gov.pl

  Referencje: PAIH Referencje

  NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

  W okresie od czerwca do września 2017, dr Krzysztof A. Wąsowski oraz adw. Karolina Lorenc-Pawlak i mec. Magdalena Prządka-Leszczyńska, przeprowadzili cykl szkoleń dla urzędników zajmujących się prowadzeniem postępowań administracyjnych w Narodowym Funduszu Zdrowia, Centrali w Warszawie.

  Szkolenie dotyczyło szeregu aspektów procedury administracyjnej w kontekście nowych rozwiązań ustawodawczych implementowanych do spraw prowadzonych przez poszczególne jednostki organizacyjne Narodowego Funduszu Zdrowia.

  MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

  W okresie od maja do września 2017 – dr Krzysztof A. Wąsowski przeprowadził cykl szkoleń dotyczących praktycznego stosowania przepisów wprowadzonych w wyniku ostatniej nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego dla kadry urzędniczej oraz kierowniczej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zajęcia miały formę warsztatów i w całości odnosiły się do praktyki stosowania w KPA w działalności tego resortu.

  KANCELARIA ECH&W SFINALIZOWAŁA JEDNĄ Z NAJWIĘKSZYCH TRANSAKCJI M&A W 2017 ROKU NA EUROPEJSKIM RYNKU USŁUG TRANSPORTOWYCH

  Kancelaria ECh&W doradzała właścicielowi wiodącej spółki polskiego sektora TSL przy transakcji sprzedaży 100% należących do niego udziałów na rzecz spółki Waberer’s International Nyrt. – największej węgierskiej spółki transportowej należącej do portfela funduszu Mid Europa.

  Zespół transakcyjny w składzie Filip Elżanowski, Rafał Celej (Of Counsel), Małgorzata Cur oraz Rafał Włodarski doradzał w całym procesie sprzedaży, w tym w szczególności w zakresie opracowania oraz negocjowania przedwstępnej oraz przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów wraz z pozostałą dokumentacją transakcyjną.

  Doradcą finansowym strony sprzedającej był Grzegorz Stabiński oraz Paweł Chmielewski z Bastion Group. Doradcą prawnym strony kupującej byli członkowie zespołu M&A kancelarii prawnej White & Case.

  MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

  29 czerwca 2017 – dr Krzysztof A. Wąsowski przeprowadził szkolenie ze zmian w kodeksie postępowania administracyjnego dla kadry urzędniczej i kierowniczej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

  Szkolenie dotyczyło zagadnień praktycznego zastosowania nowych regulacji zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących publicznoprawnych aspektów zarządu dróg wojewódzkich.

  INSTYTUCJE FINANSOWE

  W czerwcu 2017, dr Krzysztof A. Wąsowski przeprowadził szkolenie ze zmian w kodeksie postępowania administracyjnego dla kadry urzędniczej i kierowniczej jednej z głównych polskich instytucji finansowych. Szkolenie dotyczyło praktycznego rozumienia nowych konstrukcji prawnych wprowadzonych do obrotu prawnego od 1 czerwca br., w szczególności korzystania z nich w zakresie prawa bankowego oraz finansowego.

  WARSZAWSKIE SEMINARIUM AKSJOLOGII ADMINISTRACJI

  26 czerwca 2017 – dr Krzysztof A. Wąsowski wziął udział w konferencji naukowej organizowanej przez Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji na temat „Identyfikacja istoty wartości w administracji publicznej, w latach 1997 – 2017”.

  Konferencja jest corocznym podsumowaniem prac naukowo-badawczych, członków seminarium naukowego, prowadzonego nieprzerwanie od 1997 roku, przez Zbigniewa Cieślaka (Profesora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, członka Państwowej Komisji Wyborczej).

  Z okazji dwudziestolecia działalności seminarium jego Twórca oraz członkowie, postanowili powołać do życia fundację – instytut „Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji” w Warszawie, będący niezależnym, naukowym think-tank’iem badającym zjawiska zachodzące we współczesnej administracji oraz szerokorozumianym prawie administracyjnym. Szefem Rady został Prof. Zbigniew Cieślak a Prezesem Zarządu został dr Krzysztof A. Wąsowski.

  POWIAT GRODZISKI

  24 czerwca 2017 – dr Krzysztof A. Wąsowski przeprowadził szkolenie ze zmian w kodeksie postępowania administracyjnego dla kadry urzędniczej i kierowniczej Powiatu Grodziskiego.

  Szkolenie dotyczyło proceduralnych aspektów wydawania rozstrzygnięć administracyjnych, zarówno w fazie postępowania pierwszoinstancyjnego, jak i w fazie odwoławczej, w zakresie właściwości rzeczowej starostwa.

  GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

  20 czerwca 2017 – dr Krzysztof A. Wąsowski przeprowadził szkolenie ze zmian w kodeksie postępowania administracyjnego dla kadry urzędniczej i kierowniczej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.

  Szkolenie było skoncentrowane na proceduralnych aspektach wydawania administracyjnych rozstrzygnięć w sprawach prowadzonych na podstawie materialnoprawnych przepisów ustawy o drogach publicznych, w zakresie działania tego organu administracji publicznej.

  AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

  13 czerwca 2017 – adw. Karolina Lorenc-Pawlak oraz mec. Magdalena Prządka-Leszczyńska przeprowadziły szkolenie ze zmian w kodeksie postępowania administracyjnego dla kadry urzędniczej i kierowniczej Agencji Mienia Wojskowego

  14 czerwca 2017 – dr Krzysztof A. Wąsowski przeprowadził szkolenie ze zmian w kodeksie postępowania administracyjnego dla kadry urzędniczej i kierowniczej Agencji Mienia Wojskowego

  Szkolenie dotyczyło praktycznych aspektów wydawani rozstrzygnięć w zakresie dotyczącym zakresu działania Agencji, a prowadzonych na podstawie zaktualizowanych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013

Do góry