ECh&W

Aktualności

ECh&W

Kontakt

tel.: +48 22 745 32 35/36
tel./fax: +48 22 621 21 32
mail: sekretariat@echw.pl

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015

  ECh&W na konferencji UNIDO

  W dniach 26-27 listopada w Wiedniu odbyła się konferencja Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO). Robert Nowakowski, Dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej, wziął czynny udział w dyskusji.

  Robert Nowakowski, jako przedstawiciel sektora prywatnego, przedstawił  doświadczenia i perspektywy współpracy polskich firm w projektach w krajach najmniej rozwiniętych (LDC – Least Developed Countries) i rozwijających się. Podkreślił, że bardzo istotne jest tworzenie warunków dla większej aktywności sektora prywatnego z takich krajów jak Polska oraz poszerzanie współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami rządowymi – ministerstwami, agencjami ds. inwestycji zagranicznych, branżowymi jak Izby Gospodarcze – z krajów zainteresowanych współpracą.

  Dyrektor zaznaczył też, że niezmiernie ważny jest aktywny udział oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne, jakiego udzielają organizacje międzynarodowe, takie jak UNIDO dla Państw rozwijających się i poszukujących inwestycji.

  Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (United Nations Industrial Development Organization – UNIDO) powstała w 1966 roku jako organ Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Od 1986 roku działa jako organizacja wyspecjalizowana. Główna siedziba mieści się w Wiedniu.

  Nowi Wspólnicy w kancelarii Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna Sp.k.

  27 listopada w kancelarii Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna Sp. k. nastąpiły zmiany w strukturze właścicielskiej, do zespołu Wspólników dołączyło siedmiu nowych Wspólników.

  Do czterech Wspólników Kancelarii – Filipa Elżanowskiego, Maksymiliana Cherki, Krzysztofa Wąsowskiego oraz Moniki Podgórskiej, dołączyli: Małgorzata Cur, Magdalena Czuba-Wąsowska, Arkadiusz Ignasiak, Marcin Kopeć, Anna Kucińska-Bar, Olgierd Pogorzelski oraz Adam Szalc.  Jednocześnie Filip Elżanowski został wybrany Wspólnikiem Zarządzającym.

  Jest mi niezmiernie miło, że do grona Wspólników dołączyły osoby, które wiele lat współpracowały z Kancelarią. Cenimy ich merytoryczny wkład w dynamiczny rozwój ECh&W, mówi Filip Elżanowski Wspólnik Zarządzający. Razem tworzymy silny, profesjonalny zespół, który jest w stanie zaoferować naszym klientom kompleksowe usługi w różnych sektorach. 

  dr Krzysztof Wąsowski ekspertem w tekście „Wprost”

  W nr 46/2015 tygodnika „Wprost” z 9 listopada, ukazał się tekst „Zdekomunizować prawo” dotyczący zapisów w polskim prawie, które powstały w czasach PRL i do tej pory nie zostały zlikwidowane. Wśród reliktów przeszłości znajdują się m.in. zapisy w prawie prasowym powstałe w czasie stanu wojennego i obowiązujące do dzisiaj. (więcej…)

  dr Filip Elżanowski w DGP o Ministerstwie Energetyki

  18 listopada w Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się artykuł autorstwa dr Filipa Elżanowskiego „Ministerstwo Energetyki w paragrafach. Krok po kroku”. (więcej…)

  Dr Filip Elżanowski w Polskim Radiu 24 m.in. o Radzie Dialogu Społecznego

  7 listopada dr Filip Elżanowski był gościem Polskiego Radia 24. Rozmowa dotyczyła bieżącej sytuacji gospodarczej kraju, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego oraz wyzwaniach dla nowego rządu w tym obszarze. Sporo miejsca poświęcono również Radzie Dialogu Społecznego i roli, którą może odegrać. (więcej…)

  Wywiad z dr Filipem Elżanowskim w Poland Today

  W numerze 04.2015 anglojęzycznego magazynu Poland Today, w sekcji dedykowanej energetyce, znalazł się wywiad z dr Filipem Elżanowskim, który przybliżył czytelnikom wyzwania stojące przed polskim sektorem energetycznym.  (więcej…)

  Dr Filip Elżanowski na Kongresie Eco Energy Summit

  W Rzeszowie, w dniach 14-16 października, odbył się Kongres Eco Energy Summit 2015. W trakcie debat i paneli, przedstawiciele administracji publicznej, branży energetycznej, eksperci oraz menadżerowie rozmawiali o kluczowych wyzwaniach dla polskiej energetyki. Dr Filip Elżanowski, członek Rady Programowej Kongresu, wziął udział w dwóch dyskusjach. (więcej…)

  ECh&W na konferencji poświęconej dialogowi konserwatorsko-architektonicznemu

  W dniach 21-22 października, w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, odbyła się tegoroczna edycja konferencji „MIĘDZY ORTODOKSJĄ A KREACJĄ. Dialog konserwatorsko-architektoniczny”.

  W ramach bloku „Rewitalizacja z perspektywy prawnika, architekta, inwestora”, Mecenas Łukasz Dziamski przedstawił wykład „Rewitalizacja – powrót do miasta – perspektywa prawna”. Kancelaria ECh&W już po raz piąty była Patronem Merytorycznym wydarzenia. (więcej…)

  Dr Filip Elżanowski w DGP o wyzwaniach energetycznych w 2016 roku

  28 października w Dzienniku Gazecie Prawnej ukazała się opinia dr Filipa Elżanowskiego „Pięć wyzwań energetycznych na następny rok”.

  Artykuł przede wszystkim koncentruje się na aspektach polskiej i unijnej polityki gospodarczej ważnych dla krajowych zadań w obszarze energetyki w 2016 roku. (więcej…)

  Dr Filip Elżanowski i Marek Kowalski autorami rozdziału w książce „Interoperacyjność systemu kolei UE”

  Książka została wydana w październiku 2015 r. przez KOW, we współpracy z Instytutem Kolejnictwa oraz Urzędem Transportu Kolejowego. KOW to wydawca m.in. dwutygodnika „Kurier Kolejowy” oraz portalu www.kurierkolejowy.eu, a także miesięcznika „W Podróży”.

  Podręcznik obejmuje informacje ogólne dotyczące interoperacyjności kolei, procedury administracyjne oraz przyjęte rozwiązania techniczne. (więcej…)

 • 2014
 • 2013

Do góry