ECh&W

Aktualności

ECh&W

Kontakt

tel.: +48 22 745 32 35/36
tel./fax: +48 22 621 21 32
mail: sekretariat@echw.pl

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013

  Inwestycje w infrastrukturę a budowa jednolitego rynku energii w Europie. VIII Forum Energetyczne z udziałem dr Filipa Elżanowskiego

  VIII forum energetyczneVIII edycja Forum Energetycznego odbyła się w dniach 16-18 grudnia w Sopocie. W tym roku debaty, prezentacje i wykłady gości specjalnych odbywały się w trzech ścieżkach tematycznych „Wydobycie, transport i przerób węglowodorów”, „Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej” oraz „OZE, Polityka klimatyczna oraz Ekologia i ochrona Środowiska”. Kancelaria Elżanowski Cherka & Wąsowski była oficjalnym Partnerem Forum. (więcej…)

  Dr Maksymilian Cherka członkiem Urban Land Institute Europe

  Dr Maksymilian Cherka w ULIMiło nam poinformować, iż dr Maksymilian Cherka, wspólnik Kancelarii Elżanowski Cherka & Wąsowski został przyjęty w poczet członków Urban Land Institute Europe. (więcej…)

  „Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny” – wykład dr Patrycji Antoniak

  dr Antoniak sesja konserwatorskaW dniach 16-17 października 2013 odbyła się piąta konferencja z cyklu „Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny”, organizowana przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP i Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków. (więcej…)

  Wykład dr Patrycji Antoniak podczas LXIV edycji seminarium „Akademia Prawa Komputerowego”

  dr Patrycja Antoniak„Prawo autorskie w architekturze i projektowaniu” – to tytuł LXIV edycji seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO, zorganizowanego przez Centrum Promocji Informatyki. (więcej…)

  „Wokół problemów prawnych rekonstrukcji przepisów określających pojęcie podmiotu wykonującego zadania sprzedawcy z urzędu” – publikacja dr Filipa Elżanowskiego w kwartalniku iKAR

  Elzanowski iKAR_600iKAR nr  6/2013

  Najnowszy numer internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego poświęcony jest zagadnieniom prawa energetycznego.

  Jest to dziedzina prawa, w której cały czas zachodzą dynamiczne zmiany. (więcej…)

  Sprawy sądowe w świetle fleszy – opinie prawników na temat medialnych procesów

  medialne_procesy_600
  Dziennik Gazeta Prawna – dodatek „Prawnik” 6–8 09 2013

  W kontekście wydarzenia jakim był proces Katarzyny W. i powszechnie głoszonych w mediach opinii, iż obrońca mamy Madzi, który wygłosił słabą mowę końcową, nie wytrzymał presji jaką stwarzało niesłabnące zainteresowanie mediów, nasuwa się pytanie – jakie są blaski i cienie uczestniczenia w głośnych procesach sądowych?
  Dziennik Gazeta Prawna w artykule „Zbrodnia, kara i błysk fleszy” poprosił o opinię prawników biorących udział w tego typu sprawach.

  – To, że czyjeś nazwisko stanie się znane, jest na pewno bardzo ważne w przypadku zawodu opierającego się na rekomendacjach. Te blaski sławy są niejednokrotnie marzeniem wielu młodych prawników – uważa Jolanta Turczynowicz-Kieryłło, prezes Akademii de Virion, adwokat broniąca policjantów w głośnej sprawie Olewnika. Dodaje jednak iż rola adwokata w takich procesach jest niezwykle trudna. Niejednokrotnie musi on przezwyciężać nastroje społeczne i w pojedynkę stawiać czoła do walki. Czasem walki przeciwko fali, która może i jemu zaszkodzić. (więcej…)

  Gratulacje! Pragniemy podzielić się z Państwem sukcesem naszego kolegi Pana Mecenasa Marcina Kopcia – Partnera w naszej Kancelarii

  Szanowni Państwo,
  Pragniemy podzielić się z Państwem sukcesem naszego kolegi Pana Mecenasa Marcina Kopcia – Partnera w naszej Kancelarii.

  W dniu 24 września 2013 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana Mecenasa Marcina Kopcia. Jednogłośnie podjętą uchwałą Rady Wydziału WPIA UKSW Pan Marcin Kopeć otrzymał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Pan Mecenas obronił rozprawę doktorską pt. „Administracyjnoprawne problemy zarządzania kryzysowego ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawnej”, której promotorem była dr hab Irena Lipowicz, prof. UKSW, Rzecznik Praw Obywatelskich.

  Serdecznie Gratulujemy!
  Życzymy dalszych Sukcesów!

  „Podpisanego kontraktu trzeba dotrzymywać” – NCS wypłaci Rafałowi Kaplerowi zaległe wynagrodzenie

  dr_Wasowski_600Narodowe Centrum Sportu ma wypłacić Rafałowi Kaplerowi ponad pół miliona zł wraz z odsetkami tytułem wynagrodzenia dodatkowego za sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu tej spółki. Wyrok w sprawie wydał 21 sierpnia 2013 r. warszawski Sąd Okręgowy. Pełnomocnikiem Rafała Kaplera w przedmiotowym postępowaniu jest adw. dr Krzysztof Wąsowski, wspólnik Kancelarii Elżanowski Cherka & Wąsowski.

  – Podpisanego kontraktu trzeba dotrzymywać; Sąd dokładnie tak samo jak mój klient odczytał kontrakt menadżerski. Nie chodziło o żadną premię, nagrodę, odprawę, tylko chodziło o drugą część należnego mu wynagrodzenia za miesiące, które przepracował – powiedział w rozmowie z dziennikarzami pełnomocnik byłego szefa NCS mec. Krzysztof Wąsowski.

  Sędzia Paweł Pyzio w uzasadnieniu wyroku zaznaczył, że nie ma wątpliwości, iż umowa wiązała strony. Dodał, że z umowy tej wynikało, że powodowi przysługiwało wynagrodzenie dodatkowe i nie była to odprawa związana „jedynie z wcześniejszym odwołaniem powoda z funkcji członka zarządu tej spółki”. Podkreślił także, że Sąd rozstrzygając spór między stronami miał na uwadze jedynie postanowienia umowy łączącej strony i przepisy prawa, i tylko na tej podstawie ocenił zasadność żądania powoda. Dodał, że kwota, której domagał się powód, nie była odprawą w rozumieniu ustawy o Euro 2012. Zgodnie z tą ustawą zabronione było wypłacanie odprawy w wysokości przekraczającej jedno miesięczne wynagrodzenie.

  Rafał Kapler został zwolniony z funkcji Prezesa Narodowego Centrum Sportu, spółki zarządzającej budową Stadionu Narodowego w Warszawie, w lutym 2012 r. Resort sportu nie zgodził się na wypłatę kwoty, którą przewidywała umowa na wypadek jego wcześniejszego odejścia z NCS. Rafał Kapler skierował sprawę do sądu; proponował NCS zawarcie ugody co do kwoty w wys. 571 tys. 187 zł i 50 groszy. W propozycji ugody była oferta rezygnacji z odsetek, do ugody jednak nie doszło.

  Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. NCS oczekuje na pisemne uzasadnienie, po czym rozważy ewentualną apelację.

  Źródło: tvn24.pl, tvp.info

  Polskie firmy podbijają Afrykę

  polskie_firmy_afrykaPuls Biznesu

  Mamy ponad 100 klientów z Polski, którzy aktywnie działają w Afryce Zachodniej — relacjonuje dr Filip Elżanowski z kancelarii Elżanowski Cherka & Wąsowski, który od maja pomógł w rejestracji w Senegalu 26 spółek z czysto polskim kapitałem.

  Nad projektami kolejnych spółek pracuje firma doradztwa biznesowego z należącej do Marka Nepentesa grupy Orenore Industries – Fair Minds Consulting Group. W maju b.r. wspólnie z kancelarią prawną Elżanowski Cherka & Wąsowski podpisała ona z senegalską rządową agencją ds. promocji inwestycji APIX, umowę o współpracy, na mocy której w pobliżu stolicy tego kraju – Dakaru – planowane jest utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej.

  W styczniu zorganizujemy w Dakarze kongres, na który zapraszamy spółki z Europy i Afryki Zachodniej — mówi Artur Zdybicki, prezes Fair Minds Consulting Group i podkreśla, że Senegal to brama do stumilionowego rynku ośmiu Państw Unii Zachodnioafrykańskiej.
  Wśród polskich spółek inwestujących w Senegalu wymienić należy Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police, która kupiła 55 procent akcji w senegalskiej spółce z koncesjami na eksplorację złóż fosforanów wapnia i pisków ilmenitowych.

  Do prowadzenia działalności w Afryce polskie spółki zaprasza też Nigeria. Pionierem na tym rynku wśród polskich inwestorów jest Jan Kulczyk, który zaangażował się w eksplorację złóż ropy.
  Chinedu Nebo, minister energetyki tego obfitującego w złoża węgla kraju, gotów jest przyznać koncesje polskim firmom oferującym nowoczesne technologie w sektorze górniczym na okres 25-30 lat.

  W Afryce Środkowej swoje inwestycje prowadzą m.in. PGNiG – poszukuje złóż ropy i gazu, Grupa Azoty – planuje budowę fabryki nawozów, Kopex (montownia maszyn górniczych w RPA), Polmos Białystok (alkohole), Mokate (kawa i herbata), a także spółka Krezus – Romana Karkosika (poszukiwania złóż złota, niklu i boksytów)
  Duże znaczenia dla rozwoju współpracy z krajami Afryki ma też zapoczątkowany tym roku przez polski rząd, niosący wsparcie rodzimym firmom, program GoAfrica.

  fot. ARC
  Źródło: Puls Biznesu, 30.08.2013 r.

  Mecenas Maksymilian Cherka otrzymał tytuł „ZASŁUŻONY DLA WARSZAWY”

  Cherka_janosikowe_518Tytuł „Zasłużony dla Warszawy” to najważniejsza nagroda jaką może dostać warszawianin. Przyznaje się ją podmiotom wyróżniającym się działalnością na rzecz Miasta, w szczególności w sferze społecznej, naukowej i edukacyjnej.
  W tej edycji uhonorowane zostały osoby pracujące przy inicjatywie „Stop Janosikowe”. Jest to grupa, która wystąpiła z pomysłem skierowania „Janosikowego” do Trybunału Konstytucyjnego oraz współorganizowała akcję zbierania podpisów pod obywatelskim projektem zmiany dotychczasowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

  Wręczając odznaczenie Pani Ewa Malinowska-Grupińska – Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy powiedziała, że: odznaczenie grupy inicjatorów akcji „Stop Janosikowe” jest gestem uznania ze strony Rady m.st. Warszawy dla niezwykle godnej popularyzacji postawy społecznikowskiej mającej na celu doprowadzenie do reformy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Te wieloletnie działania przyczyniły się do tworzenia coraz bardziej świadomych struktur społeczeństwa obywatelskiego i to chyba jest największą, choć być może nie zamierzoną wartością dodaną akcji „Stop Janosikowe”.

  Wśród nagrodzonych są: Maksymilian Cherka – doktor nauk prawnych. Michał Dąbrowski – przedsiębiorca i społecznik, Marcin Wiącek – konstytucjonalista, Aleksander Nelicki – doktor psychologii, Andrzej Debiec – radca prawny i podatkowy, Maciej Bogucki – przedsiębiorca, Rafał Szczepański – przedsiębiorca i społecznik.

  Więcej informacji: Członkowie inicjatywy Stop Janosikowe uhonorowani przez władze m. st. Warszawy


Do góry