ECh&W

Aktualności

ECh&W

Kontakt

tel.: +48 22 745 32 35/36
tel./fax: +48 22 621 21 32
mail: sekretariat@echw.pl

 • 2019

  Kancelaria ECh&W doradzała w procesie rozbudowy linii kolejowej – tzw. „Bypassu kartuskiego”

  Kancelaria ECh&W doradzała w procesie rozbudowy linii kolejowej – tzw. „Bypassu kartuskiego”

  Pomoc prawna świadczona była na rzecz Województwa Pomorskiego i dotyczyła prawnych uwarunkowań inwestowania przez samorząd województwa w infrastrukturę kolejową. Jak pokazują doświadczenia, mechanizm ten sprzyja rozwojowi aglomeracyjnego transportu kolejowego i pozwala na lepsze skomunikowanie obszarów podmiejskich.

  Najlepszym jak dotąd przykładem sukcesu kolejowej inwestycji samorządowej jest Pomorska Kolej Metropolitarna czyli największa od kilkudziesięciu lat inwestycja w nowo wybudowaną linię kolejową. Bypass kartuski to kolejowa trasa objazdowa z Gdańska do Kartuz przez Gdańsk Kokoszki i Starą Piłę, w śladzie dawnych linii kolejowych nr 234 (Gdańsk Kiełpinek – Kokoszki – Stara Piła) i 229 (Stara Piła – Glincz). Rozbudowa infrastruktury kolejowej pozwoli na utrzymanie niezakłóconej komunikacji kolejowej pomiędzy Gdańskiem i Kartuzami w czasie prowadzenia inwestycji przez PKP Polskie Linie Kolejowe na sąsiednich liniach kolejowych.

  Ze strony Kancelarii ECh&W szczególnej analizy wymagały obszary regulacji sektora transportu kolejowego, publicznego transportu zbiorowego oraz metod finansowania inwestycji.

  Kancelaria ECh&W doradzała Polfer S.A. w transakcji zbycia nieruchomości w Gdańsku

  Kancelaria ECh&W doradzała Polfer S.A. (Polfer) w transakcji zbycia nieruchomości położonej w Gdańsku. Wartość transakcji wynosiła około 15.000.000 zł. 

  Transakcja została przeprowadzona w bardzo dynamicznym tempie – w ciągu czterech dni roboczych od daty przygotowania pierwszych projektów dokumentacji. 

  Kancelaria ECh&W świadczyła kompleksowe usługi doradztwa w ramach transakcji, w tym uczestniczyła w przygotowywaniu, negocjacjach i podpisaniu dokumentacji transakcyjnej. Biznesowe aspekty transakcji były koordynowane przez Prezesa Zarządu Polfer.

  W transakcji brał udział zespół prawników Kancelarii ECh&W, w tym w szczególności: Łukasz Dziamski (partner) oraz Paweł Cyganik (senior associate).

  Łukasz Dziamski i kancelaria ECh&W wyróżnione w prestiżowym rankingu The LEGAL 500

  Z przyjemnością informujemy, że kancelaria ECh&W oraz indywidualnie adwokat Łukasz Dziamski – uzyskali prestiżowe wyróżnienia w dorocznym rankingu THE LEGAL 500.

  Zespół kancelarii ECh&W kierowany przez dra Maksymiliana Cherkę znalazł się w gronie laureatów w kategorii CONSTRUCTION – obejmującej sprawy z zakresu inwestycji budowlanych.

  Adwokat Łukasz Dziamski, odpowiadający w kancelarii ECh&W za zagadnienia związane z prawem ochrony dóbr kultury, otrzymał wyróżnienie w kategorii NEXT GENERATION LAWYERS.

  Ranking THE LEGAL 500 wyróżnia kancelarie prawne oraz prawników uzyskujących najlepsze rekomendacje ze strony swoich Klientów za najwyższy poziom kompetencji, zaangażowanie oraz poziom współpracy.

  Kompleksowe doradztwo ECh&W dla Funduszy FRS oraz MARS

  Kancelaria ECh&W doradzała Funduszowi Rozwoju Spółek S.A. (FRS) oraz MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (MARS) w transakcji zamiany udziałów i akcji pomiędzy powyższymi podmiotami.

  W ramach przedmiotowej transakcji FRS przejął udziały w Stoczni Szczecińskiej oraz akcje w Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”, a MARS przejął udziały w Gryf Nieruchomości. Wartość transakcji wynosiła 213.000.000 zł. 

  Umowa zamiany udziałów i akcji została podpisana przez FRS i MARS w dniu 19 grudnia 2018 r., a finalizacja transakcji nastąpi po spełnieniu warunków uzgodnionych przez Strony. 

  Kancelaria ECh&W świadczyła kompleksowe usługi doradztwa w ramach transakcji, w tym pracowała nad strukturą transakcji, uczestniczyła w negocjacjach, przygotowywaniu i podpisaniu dokumentacji transakcyjnej.

  W transakcji brał udział zespół prawników kancelarii ECh&W, w tym w szczególności: dr Krzysztof Wąsowski (wspólnik), Małgorzata Cur (wspólnik), Paweł Cyganik (senior associate), dr Fabian Elżanowski (senior associate) oraz Joanna Zigoura-Tomaszewska (associate).

  Prezes UOKiK wyraził zgodę na koncentrację ARP i Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria”. EChW obsługiwało to postępowanie

  W dniu 28 marca 2019 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na przejęcie przez Agencję Rozwoju Przemysłu kontroli nad Wałbrzyskimi Zakładami Koksowniczymi „Victoria”. Kancelaria ECh&W prowadziła obsługę prawną postępowania przed UOKiK wraz z przygotowaniem wniosku o wyrażenie zgody na planowaną koncentrację.

  Kancelaria ECh&W po raz kolejny reprezentowała Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w postępowaniu antymonopolowym przed Prezesem UOKiK. Miało ono na celu wydanie przez organ zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez ARP kontroli nad Wałbrzyskimi Zakładami Koksowniczymi „Victoria” w Wałbrzychu. Po przeprowadzonym postepowaniu antymonopolowym Prezes UOKiK wydał zgodę na dokonanie tej czynności. Zarazem Prezes nie nałożył na spółki żadnych dodatkowych warunków i nie nakazał podjęcia działań, które wykraczałyby poza czynności, które zostały wskazane przez zgłaszającego.

  Zgłoszenie przygotowali r.pr. Paulina Bielewicz oraz dr Maciej Szmigiero z praktyki Regulacji i Ochrony Konkurencji ECh&W, kierowanej przez adw. Magdalenę Czubę-Wąsowską.

  Koncentracja, na którą Prezes UOKiK wyraził zgodę, polegać będzie na przejęciu przez ARP kontroli nad spółką Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A., poprzez nabycie od Towarzystwa Finansowego Silesia sp. z o.o. części akcji „Victorii”, stanowiących 58,36 % kapitału zakładowego.

  Podstawowym przedmiotem działalności Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych jest produkcja i sprzedaż koksu oraz produktów węglopochodnych. Przejęcie wyłącznej kontroli nad Zakładami ma na celu zapewnienie ARP wyłącznej kontroli nad tą spółką, a przez to pełnego wpływu na nią i w konsekwencji zapewnienie możliwości dalszego rozwoju koksowni „Victoria”.

  Plebiscyt „Rynku Prawniczego” na Transakcję Roku 2018 rozstrzygnięty!

  Opiniotwórczy portal „Rynek Prawniczy” przedstawił wyniki plebiscytu na najważniejszą transakcję roku 2018 przy której doradzali prawnicy. Srebrny medal zdobyła kancelaria ECh&W oraz Clifford Chance, które doradzały Agencji Rozwoju Przemysłu.

  Głosowanie miało na celu wyróżnienie kancelarii prawnych, które obsługując te najtrudniejsze operacje – często z pierwszych stron gazet – zazwyczaj same pozostają w cieniu.

  Spośród 21 umieszczonych na liście propozycji, czytelnicy największą liczbą głosów – złotym medalem – uhonorowali przejęcie firmy Pesa Bydgoszcz przez Polski Fundusz Rozwoju. W operacji odkupienia prawie 100 proc. akcji od dotychczasowych głównych akcjonariuszy fabryki, Polskiemu Funduszowi Rozwoju doradzała kancelaria Weil, Gotshal & Manges, a Pesę i jej właścicieli obsługiwała kancelaria Linklaters.

  Drugie miejsce w plebiscycie – srebrny medal – zdobyła transakcja repolonizacyjno-nacjonalizacyjna, w której państwowa Agencja Rozwoju Przemysłu odkupiła od ukraińskiego biznesmena Serhija Taruty 81,05 proc. akcji spółki Stocznia Gdańsk. Stronie polskiej doradzały kancelarie Clifford Chance i ECh&W, zaś spółkę Gdańsk Shipyard Group reprezentowała Hogan Lovells.

  Trzecie miejsce ex-aequo przyznano:
  – transakcji zakupu przez firmę Redefine Properties oraz spółki funduszu Griffin Real Estate parków logistycznych firmy deweloperskiej Panattoni Europe – doradcy prawni: Linklaters; Weil, Gotshal & Manges
  – transakcji zawarcia przez Ministerstwo Obrony Narodowej umów offsetowych z amerykańskimi firmami zbrojeniowymi Raytheon i Lockheed Martin – doradcy prawni: DLA Piper; KW Kruk i Wspólnicy; White & Case.

  Pełne wyniki głosowania: Rynek Prawniczy

   

  Kancelaria ECh&W partnerem działu na portalu Rynek Kolejowy. Wywiad z dr hab. Filipem Elżanowskim

  Od początku 2019 r. kancelaria ECh&W została partnerem działu Prawo i Polityka na portalu Rynek Kolejowy (www.rynek-kolejowy.pl). W ramach współpracy, na portalu tym ukazywać się będą analizy prawne oraz artykuły informujące o najnowszych zmianach w prawie i interesujących orzeczeniach sądów. Pierwszym opublikowanym materiałem jest wywiad z dr hab. Filipem Elżanowskim – wspólnikiem zarządzającym kancelarii ECh&W, w którym przedstawia m.in. najważniejsze wyzwania i zagrożenia dla branży transportu kolejowego oraz główne kierunki rozwoju kancelarii w sektorze transportowym. Zachęcamy do zapoznania się z całością wywiadu!

  www.rynek-kolejowy.pl

  Kancelaria ECh&W partnerem działu na portalu RK. Wywiad z dr hab. Filipem Elżanowskim (Plik PDF)

 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013

Do góry