ECh&W

Referencje

CAPITAL PARK KRAKÓW Sp. z o.o.

Naszą współpracę z Kancelarią Elżanowski Cherka & Wspólnicy Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa cechuje kreatywne zaangażowanie oraz doskonałe przygotowanie merytoryczne Wspólników kancelarii oraz całego zespołu. Szczególnie cenimy sobie możliwość konsultacji w niestandardowych zagadnieniach oraz szybką i rzetelną obsługę. Na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń, z pełnym przekonaniem rekomendujemy Kancelarię wszystkim tym, którzy cenią wysoką jakość usług, profesjonalizm oraz terminowość realizacji zlecanych zadań.

Zobacz rekomendację w PDF

CAPITAL PARK RACŁAWICKA Sp. z o.o.

Naszą współpracę z Kancelarią Elżanowski Cherka & Wspólnicy Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa cechuje kreatywne zaangażowanie oraz doskonałe przygotowanie merytoryczne Wspólników kancelarii oraz całego zespołu. Szczególnie cenimy sobie możliwość konsultacji w niestandardowych zagadnieniach oraz szybką i rzetelną obsługę. Na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń, z pełnym przekonaniem rekomendujemy Kancelarię wszystkim tym, którzy cenią wysoką jakość usług, profesjonalizm oraz terminowość realizacji zlecanych zadań.

Kancelaria jest rzetelnym i godnym polecenia partnerem. Jesteśmy przekonani, że dalsza współpraca przyniesie wymierne korzyści obydwu stronom.

Zobacz rekomendację w PDF

Dakota Investments Sp. z o.o.

Naszą współpracę z Kancelarią Elżanowski Cherka & Wspólnicy Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa cechuje kreatywne zaangażowanie oraz doskonałe przygotowanie merytoryczne Wspólników kancelarii oraz całego zespołu. Szczególnie cenimy sobie możliwość konsultacji niestandardowych zagadnień oraz szybką i rzetelną obsługę. Na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń, z pełnym przekonaniem rekomendujemy Kancelarię wszystkim tym, którzy cenią wysoką jakość usług, profesjonalizm oraz terminowość realizacji zlecanych zadań.

Kancelaria jest rzetelnym i godnym polecenia partnerem. Jesteśmy przekonani, że dalsza współpraca przyniesie wymierne korzyści obydwu stronom.

Zobacz rekomendację w PDF

ENERGO-TEL S.A.

Kancelaria przygotowała gruntowną analizę prawnych aspektów realizacji inwestycji. Na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń, z pełnym przekonaniem rekomendujemy Kancelarię wszystkim tym, którzy cenią wysoką jakość usług, profesjonalizm oraz terminowość realizacji zlecanych zadań. Niniejszym zaświadczamy, że Kancelaria reprezentowała nas w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym. Naszą współpracę cechuje kreatywne zaangażowanie oraz doskonale przygotowanie merytoryczne Wspólników kancelarii oraz całego zespołu.

Zobacz rekomendację w PDF

Eurolot S.A.

Kancelaria Elżanowski Cherka & Wspólnicy świadczyła na rzecz Eurolot S.A. usługę doradztwa prawnego w zakresie obsługi transakcji zakupu samolotu. Współpraca z Kancelarią cechuje się przede wszystkim efektywnymi, bezpiecznymi i praktycznymi rozwiązaniami prawnymi. Kancelaria dysponuje zespołem płynnie posługujących się językiem angielskim prawników, o wysokim poziomie specjalizacji. Głównym atutem Kancelarii jest pełne zaangażowanie w sprawy Klienta, dzięki czemu Kancelaria świadczy godną polecenia, profesjonalną obsługę prawną.

Zobacz rekomendację w PDF

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

Kancelaria Prawna Elżanowski Cherka & Wspólnicy zawsze wychodzi naprzeciw stawianym oczekiwaniom, niejednokrotnie wybiegając poza ramy standardowej obsługi prawnej, jednocześnie proponując szereg potencjalnych oraz najkorzystniejszych dla naszej organizacji rozwiązań. Wspólników i pracowników Kancelarii Prawnej Elżanowski Cherka & Wspólnicy charakteryzuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje, elastyczność oraz zdolności organizatorskie i interpersonalne. Opierając się na powyższych argumentach w pełni rekomenduję Kancelarię Prawną Elżanowski Cherka & Wspólnicy jako zaufanego i sprawdzonego partnera.

Zobacz rekomendację w PDF

High Pressure Energy Sp. z o.o.

Współpracę z Kancelarią Prawną Elżanowski Cherka & Wąsowski cechuje obsługa na najwyższym poziomie świadczona przez zespół wykwalifikowanych, rzetelnych oraz godnych zaufania prawników. Z pełnym przekonaniem rekomendujemy Kancelarię wszystkim tym, którzy cenią wysoką jakość usług, profesjonalizm oraz terminowość realizacji zlecanych zadań. Kancelaria jest kompetentnym i godnym polecenia partnerem. Opierając się na powyższych argumentach w pełni rekomendujmy Kancelarię Prawną Elżanowski Cherka & Wąsowski.

Zobacz rekomendację w PDF

IMPEL Cleaning Sp. z o.o.

Naszą współpracę z Kancelarią Elżanowski Cherka & Wspólnicy Kancelaria prawna spółka komandytowa cechuje duże zaangażowanie oraz doskonałe przygotowanie merytoryczne zespołu Kancelarii dedykowanego do współpracy z IMPEL Cleaning Sp. z o.o.
Z uwagi na specyfikę naszej działalności, we współpracy z Kancelarią, szczególnie cenimy sobie szybką i rzetelną obsługę.

Zobacz rekomendację w PDF

JUVENES – PROJEKT Sp. z o. o.

Kancelaria w ramach obsługi prawnej projektu REZYDENCJA FOKSAL przygotowała m.in. memorandum dot. możliwości przesłonięcia ścianą okien w budynku sąsiednim. Szczególnie cenimy sobie możliwość konsultacji w niestandardowych zagadnieniach oraz szybką i rzetelną obsługę.

Zobacz rekomendację w PDF

MIESZKO GROUP

Kancelaria świadczy obsługę prawną z pełnym profesjonalizmem i zaangażowaniem a wszystkie zlecenia realizowane są terminowo. Poziom świadczonych usług jest wysoki zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń z pełnym przekonaniem rekomendujemy Kancelarię wszystkim, którzy cenią wysoką jakość usług, profesjonalizm oraz terminowość realizacji zleconych zadań.

Zobacz rekomendację w PDF

NOWY PLAC UNII S.A.

Kancelaria prowadziła kompleksową obsługę prawną postępowań administracyjnych dotyczących inwestycji na terenie d. „Supersamu” Kancelaria jest rzetelnym i godnym polecenia partnerem. Jesteśmy przekonani, że dalsza współpraca przyniesie wymierne korzyści obydwu stronom.

Zobacz rekomendację w PDF

Nowy Sezam

Kancelaria w ramach obsługi prawnej projektu NOWY SEZAM przygotowała m. in. opinię prawną dot. możliwości stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy. Kancelarię cechuje kreatywne zaangażowanie oraz doskonale przygotowanie merytoryczne Wspólników kancelarii oraz całego zespołu.

Zobacz rekomendację w PDF

OLPP Sp. z o.o.

We wszystkich wykonywanych dla nas zleceniach Kancelaria Elżanowski Cherka & Wspólnicy wykazuje się profesjonalizmem. Obsługa prawna jest zawsze na najwyższym poziomie zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Wszystkie osoby reprezentujące Kancelarię są bardzo dobrze przygotowane do spotkań oraz reprezentują wysoki poziom wiedzy prawniczej.
Kancelaria realizuje zlecenia w sposób rzetelny, efektywny i terminowy.

Zobacz rekomendację w PDF

PCC Rokita S.A.

Kancelaria Elżanowski Cherka & Wspólnicy Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa (dawniej A. Horyńska & Wspólnicy Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa) w ramach obsługi prawnej na rzecz naszej spółki opracowała szereg analiz prawnych m.in. z zakresu świadectw pochodzenia energii elektrycznej z OZE i wysokosprawnej kogeneracji, uprawnień do emisji gazów cieplarnianych i podatku akcyzowego od energii elektrycznej oraz przeprowadziła postępowanie sądowe w przedmiocie stawki opłaty przejściowej, które zakończyło się sukcesem.
Na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń, z pełnym prfzekonaniem rekomendujemy Kancelarię wszystkim tym, którzy cenią wysoką jakość usług, profesjonalizm oraz terminowość realizacji zlecanych zadań.

Zobacz rekomendację w PDF

PGE Obrót S.A.

PGE Obrót S.A. rekomenduje Kancelarię Prawną Elżanowski Cherka & Wąsowski wszystkim tym, którzy cenią wysoką jakość usług prawnych, profesjonalizm oraz terminowość realizacji zlecanych zadań. Kancelaria Elżanowski Cherka & Wąsowski wykazuje się specjalistyczną wiedzą z zakresu prawa energetycznego, przede wszystkim w kompleksowej obsłudze postępowań koncesyjnych, postępowań taryfowych. W okresie współpracy Kancelaria podchodziła do realizacji naszych zleceń z dużą operatywnością i skrupulatnością. W trakcie realizacji zadań Kancelaria wykazała się szybkością i elastycznością działania. Bardzo dobra i harmonijnie układająca się współpraca w całym okresie trwania umowy upoważnia nas do polecenia usług Kancelarii Prawnej Elżanowski Cherka & Wąsowski.

Zobacz rekomendację w PDF

PKP Energetyka S.A.

Kancelarię prawną Elżanowski Cherka & Wspólnicy Sp. k. cechuje doskonała znajomość specyfiki prawa (w szczególności prawa energetycznego) oraz bogate, wieloletnie doświadczenie przy obsłudze nie szablonowych spraw, dzięki czemu oferuje doradztwo prawne o najwyższej jakości. Jakość oferowanych usług prawnych wynika również z indywidualnego podejścia do sprawy oraz pełnego zaangażowania w realizowany projekt. Wysoce wykwalifikowana kadra prawników zapewnia kompleksową oraz profesjonalną obsługę prawną.

Zobacz rekomendację w PDF

PL 2012 Sp. z o.o.

Z powierzonych zadań Kancelaria Prawna A. Horyńska & Wspólnicy wywiazuje się w sposób rzetelny i terminowy.

Zobacz rekomendację w PDF

PLL LOT S.A.

We wszystkich wykonywanych dla nas zleceniach Kancelaria Elżanowski, Cherka & Wspólnicy wykazuje się profesjonalizmem. Obsługa prawna świadczona jest na najwyższym poziomie zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym.
Prawnicy reprezentujący kancelarię są bardzo dobrze przygotowani do spotkań oraz reprezentują wysoki poziom wiedzy prawniczej. Kancelaria realizuje zlecenia w sposób rzetelny, efektywny i terminowy.

Zobacz rekomendację w PDF

PPE Pozytywne Projekty Energetyczne Sp. z o.o.

Pozytywne Projekty Energetyczne Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem działającym w sektorze energii odnawialnych przemysłu wydobywczego oraz infrastruktury. PPE sp. z o.o. jest podmiotem funduszu ORENORE Polska sp. z o.o., który inwestuje w różne działy gospodarki i poprzez swoich 40 spółek zależnych realizuje projekty biznesowe w Europie Wschodniej, Afryce Zachodniej praz Azji Południowo-Wschodniej w m. in. branży biotechnologicznej, energetycznej, multimedialnej, surowcowej i inwestycjach infrastrukturalnych. Współpracę z Kancelarią Prawną Elżanowski Cherka & Wąsowski cechuje obsługa na najwyższym poziomie świadczona przez zespół wykwalifikowanych, rzetelnych oraz godnych zaufania prawników. Z pełnym przekonaniem rekomendujemy Kancelarię wszystkim tym, którzy cenią wysoką jakość usług, profesjonalizm oraz terminowość realizacji zlecanych zadań. Kancelaria jest kompetentnym i godnym polecenia partnerem. Opierając się na powyższych argumentach w pełni rekomendujemy Kancelarię Prawną Elżanowski Cherka & Wąsowski.

Zobacz rekomendację w PDF

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S. A.

Naszą współpracę z Kancelarią Elżanowski Cherka & Wspolnicy Kancelaria prawna spółka komandytowa cechuje duże zaangażowanie oraz doskonałe przygotowanie merytoryczne zespołu Kancelarii.

Zobacz rekomendację w PDF

Rezydencja Foksal

Kancelaria w ramach obsługi prawnej projektu REZYDENCJA FOKSAL przygotowała m.in. memorandum dot. możliwości przesłonięcia ścianą okien w budynku sąsiednim. Szczególnie cenimy sobie możliwość konsultacji w niestandardowych zagadnieniach oraz szybką i rzetelną obsługę.

Zobacz rekomendację w PDF

STK S.A.

Z pełnym przekonaniem rekomendujemy Kancelarię Prawną Elżanowski, Cherka & Wspólnicy Spółka komandytowa wszystkim tym, którzy cenią wysoką jakość usług, profesjonalizm oraz terminowosć realizacji zlecanych zadań. We wszystkich wykonywanych dla nas zleceniach Kancelaria wykazuje się profesjonalizmem, zaś obsługa prawna świadczona jest na najwyższym poziomie zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym, przez zespół wykwalifikowanych, rzetelnych oraz godnych zaufania prawnikow. Kancelaria realizuje zlecenia w sposób niezawodny, skuteczny i terminowy.

Zobacz rekomendację w PDF

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy z Kancelarią oraz wysokiego poziomu świadczonych przez nią usług. Uważamy, że Kancelaria jest godna polecenia jako profesjonalny partner świadczący kompleksową i rzetelną obsługę prawną.

Zobacz rekomendację w PDF

Supersam

Kancelaria prowadziła kompleksową obsługę prawną postępowań administracyjnych dotyczących inwestycji na terenie d. „Supersamu” Kancelaria jest rzetelnym i godnym polecenia partnerem. Jesteśmy przekonani, że dalsza współpraca przyniesie wymierne korzyści obydwu stronom.

Zobacz rekomendację w PDF

Urząd Transportu Kolejowego

Kancelarię cechuje doskonała znajomość specyfiki prawa oraz bogate, wieloletnie doświadczenie przy obsłudze nieszablonowych spraw, dzięki czemu oferuje doradztwo prawne o najwyższej jakości. Jakość oferowanych usług prawnych wynika również z indywidualnego podejścia do sprawy oraz pełnego zaangażowania w realizowany projekt. Wysoce wykwalifikowana kadra prawników zapewnia kompleksową oraz profesjonalną obsługę prawną.

Zobacz rekomendację w PDF

ZARZĄDZANIE SEZAMEM Sp. z o.o. NOWY SEZAM Sp. k.

„Kancelaria w ramach obsługi prawnej projektu NOWY SEZAM przygotowała m. in. opinię prawną dot. możliwości stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy. Kancelarię cechuje kreatywne zaangażowanie oraz doskonale przygotowanie merytoryczne Wspólników kancelarii oraz całego zespołu.”

Zobacz rekomendację w PDF

ZGH „Bolesław” S.A.

Współpracę z Kancelarią Prawną Elżanowski Cherka & Wspólnicy cechuje obsługa na najwyższym poziomie świadczona przez zespół wykwalifikowanych prawników. Wspólnicy Kancelarii ioraz jej pracownicy posiadają olbrzymią wiedzę merytoryczną w zakresie prowadzonych dla nas spraw. jest to zespół rzetelny, dynamicznie i efektywnie pracujący oraz co instotne terminowo wykonujący zlecenia. Wszustkie te cechy reprezentowane przez Kancelarię pozwalają nam wirzyć, że nasza współpraca będzie długotrwała. Zdecydowanie rekomendujemy współpracę z Kancelarią Prawną Elżanowski Cherka & Wspólnicy.

Zobacz rekomendację w PDF

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

W ramach współpracy Kancelaria świadczyła bieżącą obsługę Agencji w ramach procesu kształtowania podziału zadań i kompetencji w ramach Grupy, w szczególności przy opracowywaniu nowego modelu finansowania działalności Agencji.
Powyższe znalazło wyraz w przygotowaniu przez Kancelarię ECh&W projektu ustawy regulującej funkcjonowanie Agencji, w szczególności jej zadania, sposób finansowania i tworzenia sieci zagranicznych biur handlowych. Kancelaria brała także czynny udział w pracach legislacyjnych nad tym projektem, który ostatecznie został uchwalony przez Sejm jako ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna.
Ze strony Kancelarii szczególnym wkładem w powyższe prace oraz wiedzą i zaangażowaniem wykazali się dr Magdalena Czuba-Wąsowska oraz Maciej Szmigiero

Zobacz rekomendację w PDF


Do góry