Media / Raporty / Książki

Publikacje

ECh&W

Kontakt

tel.: +48 22 745 32 35/36
tel./fax: +48 22 621 21 32
mail: sekretariat@echw.pl

 • ECh&W w mediach
 • Publikacje naukowe
 • Raporty i badania

  Współczesne problemy prawa energetycznego.

  Publikacja jest wynikiem zorganizowanej na Uniwersytecie Warszawskim ogólnopolskiej konferencji naukowej na temat współczesnych problemów prawa energetycznego.

  Poszczególne części zbioru studiów – opracowane przez uznanych specjalistów – odnoszą się do problemów tego sektora gospodarki: liberalizacji rynku energetycznego i rozwoju konkurencji, ochrony środowiska, problematyki umów cywilnoprawnych. Autorzy podkreślają, że zasadnicze znaczenie w rozwoju polskiego sektora energetycznego ma również prawo Unii Europejskiej, zarówno na etapie koniecznej implementacji dyrektyw wspólnotowych, jak i poprzez bezpośrednie obowiązywanie niektórych regulacji (np. w zakresie nadzorowania pomocy publicznej).

  Publikacja może być wykorzystywana przez praktyków, przedstawicieli nauki – głównie prawa administracyjnego oraz prawa gospodarczego publicznego.Będzie także przydatna w nauczaniu prawa energetycznego w szkołach wyższych na kierunku prawniczym, ekonomicznym oraz zarządzania.


Do góry