ECh&W

Aktualności

ECh&W

Kontakt

tel.: +48 22 745 32 35/36
tel./fax: +48 22 621 21 32
mail: sekretariat@echw.pl

 • 2018
 • 2017

  UDZIAŁ ECH&W W TWORZENIU CENTRALNEGO PODMIOTU PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ

  Kancelaria Elżanowski Cherka & Wąsowski brała aktywny udział w procesie tworzenia strategii Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, w tym w szczególności przekształcenia Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. w centralny podmiot działający na rzecz promocji gospodarczej.

  Kancelaria świadczyła obsługę prawną między innymi w zakresie kształtowania podziału zadań i kompetencji Agencji, nowego modelu finansowania działalności oraz tworzenia sieci jej zagranicznych biur handlowych. Ukoronowaniem tego procesu, w którym uczestniczyli przedstawiciele Kancelarii EChW, było przyjęcie przez Sejm ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna. Ustawa weszła w życie 18 sierpnia 2017 r.

  więcej informacji: www.paih.gov.pl

  Referencje: PAIH Referencje

 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013

Do góry