ECh&W

Aktualności

ECh&W

Kontakt

tel.: +48 22 745 32 35/36
tel./fax: +48 22 621 21 32
mail: sekretariat@echw.pl

 • 2018

  Szósta edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego

  Ogólnopolski Szczyt Energetyczny

  W dniach 16-17 kwietnia 2018 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się szósta edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego pod hasłem „Energetyka dla gospodarki – gospodarka dla energetyki”.

  Dr hab. Filip Elżanowski współprowadził sesję plenarną z udziałem m.in. p. Krzysztofa Tchórzewskiego – Ministra Energii, p. Henryka Kowalczyka – Ministra Środowiska, p. Jerzego Kwiecińskiego – Ministra Inwestycji i Rozwoju oraz p. Macieja Bando – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

  Dr hab. Filip Elżanowski, jako laureat Bursztynu Polskiej Energetyki w 2014 r., wręczał statuetki tegorocznym laureatom nagrody, m.in. Ministerstwu Energii, p. Henrykowi Baranowskiemu – Prezesowi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., grupie ENEA S.A. oraz PGNiG S.A.

  więcej informacji:  www.osegdansk.pl

  Nowa pomoc dla firm planujących ekspansję poza Europą

  Kancelaria Elżanowski Cherka & Wąsowski Sp.k. przez ostanie półtora roku wspierała prawnie Polską Agencję Inwestycji i Handlu w uruchomieniu programu „Polskie Mosty Technologiczne” — realizowanego w ramach poddziałania 3.3.1 Programu Inteligentny Rozwój (POIR).

  Firmy planujące ekspansję poza Europę dostaną nową pomoc. Polskie Mosty Technologiczne zapewnią im dotacje, doradztwo i kontakty biznesowe. Do podziału między wnioskodawców, którzy zdecydują się na zdobycie nowych rynków, jest 177 mln zł.

  Program zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

   

  Więcej informacji:

   

  Nowe paliwo dla fuzji Orlenu i Lotosu. Powstanie surowcowy gigant?

  – Projekt przyspieszył jeszcze w końcówce prezesury Wojciecha Jasińskiego w PKN, o czym świadczy wyznaczenie cztery–pięć miesięcy temu w obu rafineriach pełnomocników w randze dyrektorów do koordynowania i przeprowadzenia procesu – argumentuje mec. Filip Elżanowski, ekspert w dziedzinie energetyki, wspólnik zarządzający w kancelarii ECh&W.

  Więcej informacji: www.rp.pl

  XIII Konferencja Ochrona Środowiska w Energetyce i Ciepłownictwie

  W dniach 19-20 lutego 2018, w hotelu Angelo by Vienna House w Katowicach odbyła się XIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce i Ciepłownictwie.

  „Jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich uczestników. O tym, jak ważny jest temat ochrony środowiska świadczą codzienne komunikaty władz lokalnych i samorządowych o tym, aby przesiadać się z własnych samochodów do komunikacji miejskiej. Niestety, coraz częściej przyzwyczajamy się do informacji o przekroczonych normach i próśb, by ograniczać wyjścia z domu. Dlatego tym bardziej mamy świadomość, że temat, który podjęliśmy 13 lat temu, jest bardzo ważny” – powiedział prezes BMP, Adam Grzeszczuk.

  Zagadnienia nowych ekotechnologii, pakietu zimowego, handlu emisjami i rynku mocy – to najważniejsze tematy, o których rozmawiano podczas XIII Konferencji Naukowo-Technicznej Ochrona Środowiska w Energetyce i Ciepłownictwie.

  Pan Mecenas Piotr Manteuffel, wygłosił referat wprowadzający „Reforma unijnych regulacji sektora energetycznego na okres 2020-2030 (tzw. Pakiet Zimowy) – kontekst ochrony środowiska”.

  więcej informacji: www.kierunekenergetyka.pl

  Zlecenie na obsługę prawną Agencji Rozwoju Przemysłu w sprawach pomocy publicznej i wsparcia niebędącego taką pomocą

  ARP

  Kancelaria Elżanowski Cherka & Wąsowski otrzyma zlecenie na obsługę prawną Agencji Rozwoju Przemysłu w sprawach pomocy publicznej i wsparcia niebędącego taką pomocą.

  Jest to pierwsze rozstrzygnięcie w postępowaniu, jakie ARP prowadzi w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług prawnych w różnych dziedzinach, oprócz obsługi bieżącej. Kancelaria ECh&W jako jedyna przedstawiła ofertę obsługi prawnej w zakresie pomocy publicznej i wsparcia niebędącego taką pomocą.

  Agencja Rozwoju Przemysłu to spółka akcyjna Skarbu Państwa, która od 1991 r. wspiera restrukturyzację polskich przedsiębiorstw. Zamówienie na obsługę prawną agencji, dotyczące roku 2018, zostało podzielone na 14 części odpowiadających merytorycznym zakresom obsługi. Obejmują one: złożone projekty inwestycyjne – transakcje zbycia i nabycia akcji, udziałów i aktywów majątkowych; projekty innowacyjne, także z finansowaniem unijnym; udzielanie pożyczek, poręczeń, emisje obligacji; zamówienia publiczne; pomoc publiczną i niepubliczną; indywidualne i zbiorowe prawo pracy; powoływanie i odwoływanie członków organów korporacyjnych spółek; doradztwo prawnopodatkowe; sprawy z zakresu technologii, mediów i telekomunikacji; prawo administracyjne i budowlane; prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe; prawo rynku kapitałowego; prawo karne gospodarcze; roszczenia reprywatyzacyjne.

  Na realizację zamówienia ARP ma budżet w kwocie 2 mln 460 tys. zł brutto. Kryteria oceny ofert są dwa: cena brutto za godzinę (40 proc.) oraz doświadczenie osób skierowanych do wykonywania zamówienia (60 proc.).

  Więcej informacji: www.rynekprawniczy.pl

  OFERTY NA BUDOWĘ MUZEUM HISTORII POLSKI

  MHP otwarcie ofert

  W środę 31 stycznia 2018 roku, w tymczasowej siedzibie Muzeum Historii Polski, odbyło się publiczne otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na budowę Muzeum Historii Polski na terenie Cytadeli Warszawskiej. W pracach Komisji Przetargowej brała udział r.pr. Paulina Bielewicz z zespołu zamówień publicznych Kancelarii ECh&W. 

  Oferty złożyło trzech Wykonawców zainteresowanych uzyskaniem udzielanego zamówienia:

  • Konsorcjum firm: HOCHTIEF Polska S.A. (Lider Konsorcjum), WARBUD S.A. (Partner Konsorcjum); kwota: 635 654.631,09 zł brutto
  • Konsorcjum firm: IDS-BUD S.A., MAR-BUD Sp. z o.o. Budownictwo Sp. k.; kwota: 565 800.000 zł brutto
  • Budimex S.A.; kwota: 565 480.000 zł brutto

  Muzeum Historii Polski przeznaczyło na budowę siedziby środki w wysokości 483 277.000 zł brutto.
  Powierzchnia budynku Muzeum Historii Polski będzie miała ok. 44 tys. m kw., z tego 8 tys. m kw. będzie przeznaczone na magazyny i pracownie konserwatorskie Muzeum Wojska Polskiego.

  Muzeum będzie mieścić się na terenie tzw. Cytadeli Muzeów. Znajdą się tam istniejące już Muzeum X Pawilonu i Muzeum Katyńskie oraz projektowane nowe siedziby Muzeum Wojska Polskiego oraz Muzeum Historii Polski.

  Zespół zamówień publicznych Kancelarii ECh&W zapewnia kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór Generalnego Wykonawcy budowy Muzeum Historii Polski.

 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
Do góry