ECh&W

Aktualności

ECh&W

Kontakt

tel.: +48 22 745 32 35/36
tel./fax: +48 22 621 21 32
mail: sekretariat@echw.pl

 • 2018

  Innovative Lawyers Conference – skuteczny biznes prawniczy dzisiaj

  IMG_0516_crop

  Ideą zorganizowanej 15 czerwca br. w Warszawie „Innovative Lawyers Conference” było skupienie w jednym miejscu nowoczesnych i otwartych na nowe rozwiązania prawników, możliwość wymiany opinii oraz doświadczeń w ramach branży.

  W obecnym czasie prawnik musi mierzyć się z wieloma wyzwaniami – przede wszystkim godzić pracę merytoryczną z biznesowym i innowacyjnym prowadzeniem kancelarii. Zaproszeni na konferencję prelegenci, wśród nich dr hab. Filip Elżanowski z kancelarii ECh&W, skupili się właśnie na tej – jakże istotnej dla prawników tematyce.

  Skuteczny biznes prawniczy dzisiaj – to nie tylko wiedza i doświadczenie, lecz przede wszystkim umożliwienie klientom poznania naszych umiejętności i wiedzy. Klient musi mieć możliwość zapoznania się z ofertą kancelarii i wybrania jej spośród wielu innych.

  Organizatorzy konferencji wraz z uczestnikami i zaproszonymi gośćmi starali się wspólnie znaleźć odpowiedzi na pytania:

  • Jak umiejętnie budować markę kancelarii w mediach społecznościowych?
  • Czym Klienci kierują się przy wyborze kancelarii?
  • Nowe technologie – wróg czy przyjaciel prawnika?
  • Jak odpowiednio zatrudniać i motywować do pracy?
  • Jaka jest przyszłość zawodu prawnika?

   

  Więcej na temat konferencji: www.ilc.com.pl

  ECh&W Partnerem XXV Zjazdu Katedr Prawa Administracji i Postępowania Administracyjnego

  Z przyjemnością informujemy iż kancelaria Elżanowski Cherka & Wąsowski została oficjalnym Partnerem odbywającego się w Warszawie, w dniach 25-27 czerwca b.r. XXV Zjazdu Katedr Prawa Administracji i Postępowania Administracyjnego.

  Jak możemy przeczytać na stronie organizatora – Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – celem zjazdu  jest analiza tego jak obecnie i w przyszłości może wyglądać kształt prawa administracyjnego w Polsce. Ująć można to w ramy zarysowanego tytułu Zjazdu „Prawo administracyjne dziś i jutro”. Materia ta, z racji swojej obszerności, wymaga usystematyzowania.

  W czasie trwającego 3 dni zjazdu, organizatorzy przygotowali 5 bloków tematycznych odnoszących się do kwestii: czym prawo administracyjne jest dzisiaj (Blok tematyczny I), zagadnień charakteru prawa administracyjnego pod kątem jego jednolitości, czy też różnorodności (Blok tematyczny II), analizy sprawdzonych klasycznych już instrumentów prawnych pod kątem ich obecnego, ale i przyszłego funkcjonowania w systemie prawa (Blok tematyczny III), problematyki obecnego jak i przyszłego kształtu prawa administracyjnego w odniesieniu do administracji (Blok tematyczny IV), oraz zagadnień związane z przekształceniami procedury administracyjnej (Blok tematyczny V).

  Uczestnicy będą starali się znaleźć odpowiedzi na wiele pytań formułowanych do dyskusji m.in. które z elementów prawa administracyjnego zostały już trwale ukształtowane, a które wciąż podlegają przekształceniom? Jakie czynniki kształtują i będą kształtowały proces zmian w zakresie prawa administracyjnego? Dlaczego pewne procesy przekształceń trwają bardzo długo, a inne odmiennie – mogą być przeprowadzone bardzo szybko? Co należy zmienić w prawie administracyjnym i jak należy to zrealizować? Jaka jest wreszcie przyszłość prawa administracyjnego?

  XXV Zjazd Katedr odbywać się będzie w budynku dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, zaś ceremonia otwarcia oraz uroczysta kolacja – na Zamku Królewskim w Warszawie.

  Szczegółowe informacje oraz program zjazdu dostępne są na stronie: www.zkpa.wpia.uw.edu.pl 

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA CSE

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) na DOSTAWĘ  WYPOSAŻENIA CENTRUM SYMULACJI ENDOSKOPOWEJ (CSE)

  Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu: Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER), osi priorytetowej IV: Innowacje Społeczne i Współpraca Ponadnarodowa w ramach działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

  Zgodnie z postanowieniami SIWZ, osobami do kontaktowania się  z Wykonawcami są:

  • w sprawach przedmiotu zamówienia: Bartłomiej Ignaciak
  • w sprawach procedury przetargowej: Aleksander Rynkiewicz

  Wszelkie pytania prosimy kierować na adres email: przetargi@echw.pl

   

  Dokumenty do pobrania (format PDF):

  •  24.05.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

  •  Informacja z otwarcia ofert, Warszawa dn. 12 kwietnia 2018 r.

  •  Odpowiedzi na pytania wykonawców 6.04.2018 r.

  •  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – sprostowanie opublikowane w DUUE dn. 30.03.2018

  •  Odpowiedzi na pytania wykonawców i modyfikacje (aktualizacja 28.03.2018)

  •  Aktualizacja z dnia 28.03.2018:  •  Załącznik nr 1 SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – nowa treść  •  Załącznik nr 2 SIWZ – wzór umowy – nowa treść  •  Załącznik nr 3 SIWZ – formularz oferty – nowa treść  •  Załącznik nr 4 SIWZ – formularz cenowy Część I – nowa treść  •  Załącznik nr 8 – nowa treść

  •  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – sprostowanie opublikowane w DUUE dn. 16.03.2018

  •  Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa Wyposażenia CSE  •  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  •  Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia   •   Załącznik nr 2 – wzór umowy Dostawa Wyposażenia CSE   •   Załącznik nr 3 – formularz oferty   •   Załącznik nr 4 – formularz cenowy część I   •   Załącznik nr 6 – zobowiązanie podmiotu   •   Załącznik nr 7 – oświadczenie Grupa Kapitałowa   •   Załącznik nr 8 – opis wyposażenia   •  Załącznik nr 9 – Specyfikacja techniczna systemu audio-video

  Dokumenty do pobrania (format Word):

  •  Aktualizacja z dnia 28.03.2018:  •  Załącznik nr 3 SIWZ – formularz oferty – nowa treść  •  Załącznik nr 4 SIWZ – formularz cenowy Część I – nowa treść

  •  Załącznik nr 3 – formularz oferty  •  Załącznik nr 4 – formularz cenowy część I  •  Załącznik nr 6 – zobowiązanie podmiotu. •  Załącznik nr 7 – oświadczenie Grupa Kapitałowa

  Pliki do pobrania (format Xml):

  •  JEDZ część I, JEDZ część II, JEDZ część III

  Rusza budowa Muzeum Historii Polski na Cytadeli Warszawskiej

  30 maja 2018 roku w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Budimex S.A. a Muzeum Historii Polski na budowę stałej siedziby MHP. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński, wiceminister kultury Jarosław Sellin oraz wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz.

  wizualizacja MHP. Źródło: muzhppl

  „To jest naprawdę ważna chwila − muzeum jest największą chyba polską inwestycją w dziedzinie kultury, być może w historii, pewnie porównywalną do Teatru Wielkiego − Opery Narodowej i instytucją, na którą czekaliśmy wiele lat i która jest niezbywalna, która jest podstawowa dla Polski po prostu”.

  „Bez tego typu instytucji jesteśmy jako wspólnota narodowa, kulturowa, wspólnota polityczna nieco osieroceni. Każdy naród musi mieć swoje muzeum historii” – podkreślił minister kultury Piotr Gliński.

  Dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro powiedział, że podpisanie umowy to „historyczne wydarzenie”, które umożliwia rozpoczęcie budowy placówki.

  „Bardzo się cieszę i jestem z tego dumny, że nasze pokolenie jest kolejnym, które również tworzy wielkie, wspaniałe gmachy i które w wolnej, niepodległej Rzeczypospolitej będzie chciało następnym pokoleniom przekazać swoje dziedzictwo, swoją myśl, pamięć o naszym doświadczeniu historycznym” − zaznaczył Kostro.

  Prezes zarządu Budimex S.A. Dariusz Blocher powiedział, że „bardzo się cieszy”, iż firmie udało się pozyskać „ten duży, ważny, trudny, prestiżowy dla nich kontrakt”. Dodał, że mają na jego wykonanie 990 dni.

  Oferta Budimex S.A. została wybrana w przetargu nieograniczonym jako najkorzystniejsza spośród trzech złożonych ofert. Projektantem stałej siedziby Muzeum Historii Polski jest pracownia architektoniczna WXCA.

  Powierzchnia budynku Muzeum Historii Polski będzie miała ok. 44 tys. m kw., z tego 8 tys. m kw. będzie przeznaczone na magazyny i pracownie konserwatorskie Muzeum Wojska Polskiego.

  Gmach MHP będzie mieścić się na terenie Cytadeli Warszawskiej (tzw. Park Niepodległości). Znajdą się tam też istniejące już Muzeum X Pawilonu i Muzeum Katyńskie oraz nowa siedziba Muzeum Wojska Polskiego.

  Zespół zamówień publicznych Kancelarii wspierał MHP od strony formalnoprawnej w procesie wyboru Generalnego Wykonawcy.

  Mec. Filip Elżanowski na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

  Fot. Tomasz Jodlowski

  Fot. Tomasz Jodlowski

  W dniach 14-16 maja, w Katowicach odbywał się 10. jubileuszowy Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC)

  Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej: Andrus Ansip, wiceprzewodniczący ds. jednolitego rynku cyfrowego w Komisji Europejskiej, premier Estonii w latach 2005-2013; Miguel Arias Cañete, komisarz Unii Europejskiej ds. polityki klimatycznej i energetycznej oraz Cecilia Malmström, komisarz Unii Europejskiej ds. handlu.

  Polski rząd reprezentowali m.in.: Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów RP; Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych; Teresa Czerwińska, minister finansów; Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii; Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego; Henryk Kowalczyk, minister środowiska; Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju; Krzysztof Tchórzewski, minister energii oraz Anna Zalewska, minister edukacji narodowej.

  W pierwszym dniu trwania Kongresu, panel dyskusyjny zatytułowany „Europa – Japonia. Nowe otwarcie” poprowadził mec. Filip Elżanowski, dr hab. nauk prawnych, radca prawny, Adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wspólnik w kancelarii ECh&W.

  Głównymi tematami poruszanymi przez dyskutantów podczas trwania panelu były m.in.:

  • Wymiana handlowa UE i Japonii. Stan na dziś, potencjał wzrostu
  • Porozumienie o wolnym handlu między UE a Japonią – kluczowe ustalenia
  • Największa na świecie strefa wolnego handlu. Skutki dla stron i dla globalnej gospodarki
  • Likwidacja barier taryfowych. Jakie branże zyskają na porozumieniu?
  • Dostęp do dużych przetargów publicznych w Japonii
  • Przyszłość japońskich inwestycji w Europie
  • Uwarunkowania relacji gospodarczych: standardy, normy i jakość. Obyczajowość, komunikacja, kultura organizacyjna.

   

  Więcej informacji na temat Kongresu: www.eecpoland.eu

  ECh&W partnerem Moot Court z Arbitrażu Handlowego

  3.IMG_6690

  Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria Elżanowski, Cherka & Wąsowski została Partnerem IV Ogólnopolskiego Moot Court z Arbitrażu Handlowego.

  Celem corocznie odbywającego się konkursu jest popularyzacja i upowszechnianie wiedzy w zakresie postępowania arbitrażowego. Tegoroczna, czwarta już edycja została zakończona dnia 20.04.2018 r. Po zaciętych, wieloetapowych zmaganiach odbył się pojedynek najlepszych z najlepszych, czyli dwóch drużyn, które dotarły do finału. Zwieńczeniem finałowej rywalizacji był uroczysty bankiet podsumowujący, podczas którego zostały ogłoszone wyniki, a Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Włodzimierz Chróścik wręczył uczestnikom nagrody.

  Laureatami IV Ogólnopolskiego Moot Court z Arbitrażu Handlowego zostali:

  • I miejsce – drużyna JKB w składzie: Norbert Jaworski, Grzegorz Kołacz, Sebastian Bugno.
  • II miejsce – drużyna Orły Temidy w składzie: Ewelina Kęciek, Katarzyna Sieliwonik, Kamil Bloch,
  • III miejsce – drużyna MLM Legal w składzie: Marta Krysińska, Linda Hlebowicz oraz Michał Giżewski.

  Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom.

  Szersza relacja z konkursu: Ogólnopolski Moot Court z Arbitrażu Handlowego

   

  OBSŁUGA PRAWNA ZAKUPU PIERWSZEGO W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ SAMOLOTU HONDAJET

  HondaJet Chopin Edition 12.04.2018

  Kancelaria Elżanowski Cherka & Wąsowski miała przyjemność świadczyć kompleksową obsługę prawną zakupu samolotu odrzutowego HondaJet. 

  Najnowocześniejszy na rynku samolot typu light business jet, będący pierwszym produktem marki Honda Aircraft Company, został nabyty przez właściciela marki Chopin Vodka. Finansowanie zakupu zapewnił PKO Leasing S.A. Jest to pierwszy samolot HondaJet w Europie Środkowo-Wschodniej. Został on oddany do użytku komercyjnego i jest dostępny we flocie Jet Story.

  HondaJet Chopin Edition 12.04.2018

  Kancelaria ECh&W zapewniła obsługę prawną na każdym etapie procesu, w tym m.in.: podczas negocjowania kontraktu z fabryką, umów związanych z udzieleniem finansowania, ubezpieczeniem oraz oddaniem samolotu do operacji komercyjnych. W imieniu ECh&W obsługę świadczyła Adw. Małgorzata Cur – Wspólnik Kancelarii.

  W dniu 12 kwietnia 2018 r. na terenie lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie odbyła się uroczysta gala z okazji przylotu samolotu do Polski i rozpoczęcia operacji lotniczych. Nasza Kancelaria była parterem tego wydarzenia.

  Więcej informacji: www.rynekprawniczy.pl

   

   

  Szósta edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego

  Ogólnopolski Szczyt Energetyczny

  W dniach 16-17 kwietnia 2018 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się szósta edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego pod hasłem „Energetyka dla gospodarki – gospodarka dla energetyki”.

  Dr hab. Filip Elżanowski współprowadził sesję plenarną z udziałem m.in. p. Krzysztofa Tchórzewskiego – Ministra Energii, p. Henryka Kowalczyka – Ministra Środowiska, p. Jerzego Kwiecińskiego – Ministra Inwestycji i Rozwoju oraz p. Macieja Bando – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

  Dr hab. Filip Elżanowski, jako laureat Bursztynu Polskiej Energetyki w 2014 r., wręczał statuetki tegorocznym laureatom nagrody, m.in. Ministerstwu Energii, p. Henrykowi Baranowskiemu – Prezesowi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., grupie ENEA S.A. oraz PGNiG S.A.

  więcej informacji:  www.osegdansk.pl

  Nowa pomoc dla firm planujących ekspansję poza Europą

  Kancelaria Elżanowski Cherka & Wąsowski Sp.k. przez ostanie półtora roku wspierała prawnie Polską Agencję Inwestycji i Handlu w uruchomieniu programu „Polskie Mosty Technologiczne” — realizowanego w ramach poddziałania 3.3.1 Programu Inteligentny Rozwój (POIR).

  Firmy planujące ekspansję poza Europę dostaną nową pomoc. Polskie Mosty Technologiczne zapewnią im dotacje, doradztwo i kontakty biznesowe. Do podziału między wnioskodawców, którzy zdecydują się na zdobycie nowych rynków, jest 177 mln zł.

  Program zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

   

  Więcej informacji:

   

  Nowe paliwo dla fuzji Orlenu i Lotosu. Powstanie surowcowy gigant?

  – Projekt przyspieszył jeszcze w końcówce prezesury Wojciecha Jasińskiego w PKN, o czym świadczy wyznaczenie cztery–pięć miesięcy temu w obu rafineriach pełnomocników w randze dyrektorów do koordynowania i przeprowadzenia procesu – argumentuje mec. Filip Elżanowski, ekspert w dziedzinie energetyki, wspólnik zarządzający w kancelarii ECh&W.

  Więcej informacji: www.rp.pl

 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
Do góry