EChW

Praktyka Ochrony Dóbr Kultury

Więcej
EChW

Praktyka Zamówien Publicznych i Partnerstwa Publiczno - Prywatnego

Więcej
EChW

Praktyka Prawa Gospodarczego

Więcej
EChW

Praktyka Nieruchomości, Procesu Inwestycyjnego i Ochrony Środowiska

Więcej
EChW

Praktyka Energetyki

Więcej
EChW

Praktyka Transportu Kolejowego

Więcej
EChW

Praktyka Prawa Pracy

EChW

Praktyka Prawa Spółek

Więcej
EChW

Praktyka Prawa Karnego

Więcej
EChW

Praktyka Transportu Lotniczego

Więcej
EChW

Praktyka Ochrony Konkurencji i Pomocy Publicznej

EChW

Praktyka Legislacji i Działalności Regulowanej

Więcej

ECh&W

O kancelarii

Działamy na polskim rynku od 10 lat. Jesteśmy niezależną kancelarią prawną, stworzoną przez osoby ściśle związane z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Nasz zespół to prawie 40 prawników, w tym 9 z nich posiada stopień doktora nauk prawnych oraz jeden doktora habilitowanego.

więcej

ECh&W

Poznaj zespół

ECh&W

Nagrody

Nagrody/Wyróżnienia

Aktualności

24 maja 2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA CSE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. […]

Więcej
24 maja 2018

Mec. Filip Elżanowski na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

W dniach 14-16 maja, w Katowicach odbywał się 10. jubileuszowy Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej: Andrus Ansip, wiceprzewodniczący ds. […]

Więcej

ECh&W

Blog

Blog dr. Wąsowskiego

ECh&W

Publikacje

Książki/Artykuły

Do góry